[Tiêu Điểm Tướng] Triệu Vân - Chân

[Tiêu Điểm Tướng] Triệu Vân - Chân

01/09/2020

[Tiêu Điểm Tướng] Triệu Vân - Chân

Chào mừng các Chúa Công quay lại với series Tiêu Điểm Tướng. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng Chọi Nhi tìm hiểu về vị tướng được gọi là Thần Long Thục Quốc: Triệu Vân - Chân

Tên: Triệu Vân

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Đỏ - Thần Tướng

Kĩ năng:

 • Thường - Bạch Long: Triệu Vân gây sát thương Vật Lý bằng 90% công, kèm Sát thương xuyên thấu tới hàng sau
 • Nộ: Thiên Cương Chính Khí: Triệu Vân tích đầy nộ, vung thương tấn công địch hàng sau. Kĩ năng gây sát thương Vật lý bằng 265% Công, bản thân hồi 20 điểm nộ
 • Thiên phú - Thiên Cương Chính Khí: Trang bị pháp bảo Thần Long Uyển + 25 kỹ năng Triệu Vân được tiến bậc, Kĩ năng gây sát thương Vật lý bằng 280% Công, bản thân hồi 40 điểm nộ

​Thuộc tính tiến bậc:

 • [Bậc 1]: Công + 400
 • [Bậc 2]: Bạo + 1500
 • [Bậc 3]: HP + 9000
 • [Bậc 4]: Nội ban đầu + 50%
 • [Bậc 5]: Công toàn bộ tướng Thục ra trận + 300
 • [Bậc 6]: Sát thương toàn bộ tướng Thục tăng 5%. Khi HP < 50%, sát thương tăng 20% và miễn dịch các trạng thái: Choáng, Đóng Băng, Hóa Đá.
 • [Bậc 7]: HP của toàn bộ tướng Thục ra trận + 6000
 • [Bậc 8]: Sau khi công nộ, hồi HP bản thân bằng 120% Công vào 20 điểm nộ
 • [Bậc 9]: Công toàn bộ tướng Thục ra trận + 900
 • [Bậc 10]: Sau khi công nộ, tăng 25% Sát thương, kéo dài 5 lượt, có thể cộng dồn
 • [Bậc 11]: Thủ Vật + 2400, Thủ Phép +2400, HP + 24000
 • [Bậc 12]: HP toàn bộ tướng Thục ra trận + 18000, đồng thời bản thân miễn dịch Mù và Nguyền Rủa

Duyên:

 • Triệu Vân - Chân, Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung cùng xuât chiến: Công  + 22%, HP + 22%
 • Triệu Vân - Chân, Gia Cát Lượng - Chân, Khương Duy cùng xuất chiến: Công + 27%
 • Triệu Vân - Chân, Mã Tắc cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Triệu Vân - Chân, Gia Cát Lượng Chân cùng xuất chiến: Công + 17%
 • Triệu Vân - Chân, Ngụy Diên cùng xuất chiến: Công + 17%
 • Triệu Vân - Chân, Chúc Dung cùng xuất chiến: HP  +17%
 • Triệu Vân - Chân, Pháp Chính cùng xuất chiến: Thủ + 27%
 • Thanh Long Ấn: Thủ Vật + 5%, Thủ Phép + 5%
 • Binh Pháp Tôn Tử: Công + 5%
 • Thần Long Uyển: Công + 10%, HP + 10%

Phân tích:

 • Triệu Vân có khả năng gây sát thương lớn cho địch hàng sau, cực kỳ thích hợp cho vị trí tiêu diệt tấn công chủ lực địch. 
 • Trong chiến đấu, nên xếp Triệu Vân ở hàng sau (tránh bị sốc sát thương) và lượt đánh 2 (sau khi kẻ địch dính các hiệu ứng debuff)
 • Đội hình đề nghị: Lượt 1 xếp các tướng Thục có khả năng giảm giáp, tối ưu sát thương cho Triệu Vân (Bàng Thống, Từ Thứ). Triệu Vân xếp đánh ngay lượt 2, với lượng sát thương lớn có thể clear hoàn toàn hàng sau địch

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT Võ Thần Tam Quốc! 
Trân trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ