[Tiêu Điểm Tướng] Bàng Thống

[Tiêu Điểm Tướng] Bàng Thống

31/08/2020

[Tiêu Điểm Tướng] Bàng Thống

Chào mừng các Chúa Công quay trở lại với series Tiêu Điểm Tướng. Trong bài viết ngày hôm nay, Chọi Nhi xin gửi tới các Chúa Công thông tin về Phụng Sồ Bàng Thống

Tên: Bàng Thống

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Cam - Danh Tướng

Kĩ năng:

 • Thường - Phượng Vũ: Bàng Thống dùng Hỏa Phụng tấn công một kẻ địch, gây sát thương Phép bằng 100% Công
 • Nộ - Hỏa Phụng Liêu Nguyên: Bàng Thống tích đầy nộ, triệu hồi Hỏa Phụng phun trào, tấn công 3 địch bất kỳ. Kỹ năng gây sát thương Vật bằng 195% Công, 50% xác suất thiêu đốt (mỗi lượt chịu sát thương bằng 30% Công, giảm 10% miến thương) trong 2 hiệp
 • Thiên phú - Hỏa Phụng Liêu Nguyên: Trang bị pháp bảo Phạm Thiên Tỏa + 25, kĩ năng nộ của Bàng Thống tiến cấp, gây sát thương Vật bằng 210% Công, 100% kèm Thiên Hỏa (mỗi lượt chịu sát thương bằng 30% Công, giảm 10% thủ) trong 2 lượt

​Thuộc tính tiến bậc:

[Bậc 1]: Công + 300
[Bậc 2]: Né + 600
[Bậc 3]: Thủ Vật + 600, Thủ Phép + 600
[Bậc 4]: Nộ ban đầu + 50%
[Bậc 5]: Công toàn bộ tướng Thục ra trận + 180
[Bậc 6]: Khi số tướng phe ta lớn hơn phe địch, Sát thương gây ra cho mục tiêu tăng 25%
[Bậc 7]: HP + 17000
[Bậc 8]: Bị mục tiêu ở trạng thái Nghiệp Hỏa công, sát thương phải chịu giảm 45%
[Bậc 9]: Toàn bộ tướng Thục ra trận Thủ vật + 700, Thủ phép + 700
[Bậc 10]: Miễn thương + 10%, khi HP bản thân nhỏ hơn mục tiêu, Sát thương gây ra cho mục tiêu tăng 30%
[Bậc 11]: Thủ Vật + 1200, Thủ Phép +1200, HP + 12000
[Bậc 12]: Công toàn bộ tướng Thục ra trận + 900

Duyên:

 • Bàng Thống, Gia Cát Lượng - Chân, Khương Duy, Từ Thứ cùng xuât chiến: Công + 17%, HP + 17%
 • Bàng Thống, Gia Cát Lượng - Chân, Gia Cát Lượng cùng xuất chiến: Công+ 27%
 • Bàng Thống, Triệu Vân, Chúc Dung cùng xuất chiến: Công + 27%
 • Bàng Thống, Hoàng Trung cùng xuất chiến: Công + 17%
 • Bàng Thống, Mã Siêu cùng xuất chiến: Thủ + 27%
 • Bàng Thống, Lưu Bị cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Chu Tước Ấn: Thủ Vật + 5%, Thủ Phép + 5%
 • Võ Hầu Tân Thư: Công + 5%

   
 • Phạm Thiên Tỏa: Công + 5%, HP + 10%

Phân tích:

 • Bàng Thống là một tướng đa dụng, có thể gây lượng sát thương lớn kèm debuff thiêu đốt, giảm thủ khó chịu. 
 • Bàng Thống nên để đánh ở lượt 1 để gây hiệu ứng debuff cho địch, giúp tướng dame chính của đội hình tối ưu sát thương
 • Đội hình đề nghị: Nếu build Bàng Thống làm dame chính, có thể sử dụng Từ Thứ là tướng hỗ trợ (với kỹ năng gây hiệu ứng Dị thương địch) và Gia Cát Lượng (với khả năng hồi máu, giúp Bàng Thống tăng sức chống chịu, liên tục thiêu đốt địch). Bàng Thống cũng có thể dùng với vai trò dame phụ hỗ trợ cho các tướng thuần sát thương (như Triệu Vân - Chân), với hiệu ứng thiêu đốt kèm giảm thủ sẽ tối ưu sát thương đội hình

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT Võ Thần Tam Quốc! 
Trân trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ