[Tiêu Điểm Tướng] Chu Du - Chân

[Tiêu Điểm Tướng] Chu Du - Chân

31/08/2020

[Tiêu Điểm Tướng] Chu Du - Chân

Chào mừng các Chúa Công đến với series Tiêu Điểm Tướng. Trong bài viết hôm nay, Chọi Nhi xin gửi tới các Chúa Công thông tin một thần tướng Ngô Quốc: Chu Du - Chân

Tên: Chu Du

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Đỏ - Thần Tướng

Kĩ năng:

 • Thường - Xích Bích: Tấn công 3 địch bất kỳ, gây sát thương phép bằng 70% công.
 • Nộ: Lục Hợp Độc Tôn: Chu Du tấn công toàn bộ địch, gây sát thương Phép bằng 130%, 30% xác suất giảm 20% phòng thủ đối phương, kèm hiệu ứng xuất huyết bằng 30% công mỗi lượt, kéo dài 2 lượt
 • Thiên phú - Lục Hợp Độc Tôn: Trang bị pháp bảo Hỏa Cầm + 25, kĩ năng nộ của Chu Du tiến hóa, gây sát thương Phép bằng 140% Công, 60% xác suất Thiêu Đốt (mỗi lượt chịu sát thương bằng 30% công), kéo dài 2 lượt

​Thuộc tính tiến bậc:

[Bậc 1]: Công + 400
[Bậc 2]: Bạo + 1500
[Bậc 3]: HP + 9000
[Bậc 4]: Nộ ban đầu + 50%
[Bậc 5]: Công toàn bộ tướng Ngô ra trận + 300
[Bậc 6]: Sát thương toàn bộ tướng Ngo tăng 5%. Khi HP < 50%, sau khi công thường gây cho 3 địch ngẫu nhiên kèm trạng thái Thiêu đốt, kéo dài 2 lượt.
[Bậc 7]: HP của toàn bộ tướng Thục ra trận + 6000
[Bậc 8]: Sau khi công thường, tăng cho bản thân 15% Miễn thương và 10% được Trị liệu, kéo dài 3 lượt, có thể cộng dồn.
[Bậc 9]: Công toàn bộ tướng Thục ra trận + 900
[Bậc 10]: Khi công mục tiêu ở trạng thái Thiêu đốt, Sát thương gây ra cho mục tiêu tăng 75%.
[Bậc 11]: Thủ Vật + 2400, Thủ Phép +2400, HP + 24000
[Bậc 12]: HP của toàn bộ tướng Ngô ra trận + 18000, đồng thời bản thân miễn dịch Phong Kỹ và Phong Hồn

Duyên:

 • Chu Du - Chân, Lữ Mông, Thái Sử Từ, Lục Tốn, Lỗ Túc cùng xuât chiến: Công  + 22%, HP + 22%
 • Chu Du - Chân, Tôn Sách - Chân, Tôn Sách cùng xuất chiến: Công + 27%
 • Chu Du - Chân, Tiểu Kiều cùng xuất chiến: Thủ + 27%
 • Chu Du - Chân, Tôn Sách - Chân cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Chu Du - Chân, Từ Thịnh cùng xuất chiến: Công + 17%
 • Chu Du - Chân, Hoàng Cái cùng xuất chiến: Thủ + 27%
 • Chu Du - Chân, Chu Du cùng xuất chiến: Công + 17%
 • Huyền Vũ Ấn: Thủ Vật + 5%, Thủ Phép + 5%
 • Võ Hầu Tân Thư: Công + 5%
 • Hỏa Cầm: Công + 5%, HP + 10%

Phân tích:

 • Sở trường của Chu Du là gây sát thương lớn, thiêu đốt kẻ địch. Tuy nhiên hắn lại thiếu nhiều khống chế cứng
 • Trong chiến đấu, nên xếp Chu Du ở hàng trước gây sát thương và debuff đối phương và lượt đánh 1-2.
 • Đội hình đề nghị: Lượt 1 xếp Thần Tướng Chu Du để thiêu đốt kẻ địch. Lữ Mông với khả năng phá giáp diện rộng xếp lượt đánh 2. Cam Ninh với sát thương lớn và tỷ lệ bạo cao xếp lượt đánh 3.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT Võ Thần Tam Quốc! 
Trân trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ