[Tiêu Điểm Tướng] Đổng Trác

[Tiêu Điểm Tướng] Đổng Trác

31/08/2020

[Tiêu Điểm Tướng] Đổng Trác

Chào mừng các Chúa Công đến với series Tiêu Điểm Tướng. Trong bài viết ngày hôm nay, Chọi Nhi xin gửi tới các Chúa Công thông tin về một tướng cực bá: Đổng Trác

Tên: Đổng Trác

Quốc gia: Quần

Phẩm chất: Chúa Công

Kĩ năng:

 • Thường - Xưng Bá: Đổng Trác tấn công đơn, gây sát thương vật lý bằng 100% Công
 • Nộ: Bài Sơn Đào Hải: Đổng Trác tích đầy nộ, thi triển binh pháp. Kĩ năng tấn công hàng ngang, gây sát thương Vật lý bằng 150% công, kém xác suất Bạo kích toàn đội tăng 25%, kéo dài 1 lượt
 • Thiên phú - Bài Sơn Đào Hải: Trang bị pháp bảo Tửu Trì Nhục Lâm + 25, kĩ năng nộ của Đổng Trác nâng cấp, Kĩ năng tấn công hàng ngang, gây sát thương Vật lý bằng 180% công, kém xác suất Bạo kích toàn đội tăng 25%, kéo dài 2 lượt

​Thuộc tính tiến bậc:

​[Bậc 1]: Công + 300
[Bậc 2]: Bền + 800
[Bậc 3]: HP + 6000
[Bậc 4]: Nộ ban đầu + 50%
[Bậc 5]: Công của toàn bộ tướng Quần Hùng ra trận + 210
[Bậc 6]: Khi mục tiêu tấn công ở trạng thái bị Trúng Độc, sát thương phải chịu giảm 20%
[Bậc 7]: HP + 14000
[Bậc 8]: Khi công nộ, sát thương gây ra có 50% chuyển thành HP bản thân
[Bậc 9]: Công của toàn bộ tướng Quần Hùng ra trận + 600
[Bậc 10]: 
[Bậc 11]: Thủ Vật + 1200, Thủ Phép +1200, HP + 12000
[Bậc 12]: Công toàn bộ tướng Quần Hùng ra trận + 900

Duyên:

 • Đổng Trác, Vu Cát, Giả Hủ cùng xuât chiến: Công + 27%
 • Đổng Trác, Điêu Thuyền, Hoa Đà cùng xuất chiến: Thủ + 42%
 • Đổng Trác, Tả Từ, Văn Xú cùng xuất chiến: HP + 27%
 • Đổng Trác, Lô Thực cùng xuất chiến: Công + 17%
 • Đổng Trác, Viên Thiệu cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Đổng Trác, Trương Giác cùng xuất chiến: Công  +17%
 • Bạch Hổ Ấn: Thủ Vật+5%, Thủ Phép+5%
 • Võ Hầu Tân Thư: Công + 5%
 • Tửu Trì Nhục Lâm: Công + 5%, HP + 10%

Phân tích:

 • Sở trường của Đổng Trác là khích lệ tinh thần đồng đội, tăng mạnh bạo kích
 • Trong chiến đấu, nên xếp Đổng Trác tại hàng trước để tối ưu thời gian ra kỹ năng
 • Đội hình đề nghị: Lượt 1 xếp các tướng Quần Hùng có hiệu ứng Kịch Độc (Vu Cát, Lô Thực). Lữ Bố Chân sẽ gây sát thêm sát thương ở lượt tiếp theo. Các tướng hỗ trợ sẽ xếp lượt đánh còn lại.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT Võ Thần Tam Quốc! 
Trân trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ