[Tiêu Điểm Tướng] Hạ Hầu Đôn

[Tiêu Điểm Tướng] Hạ Hầu Đôn

31/08/2020

[Tiêu Điểm Tướng] Hạ Hầu Đôn

Chào mừng các Chúa Công đến với series Tiêu Điểm Tướng. Trong bài ngày hôm nay, Chọi Nhi xin gửi tới các Chúa Công thông tin về một tướng cực bá: Hạ Hầu Đôn

Tên: Hạ Hầu Đôn

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Cam - Mãnh Tướng

Kĩ năng:

 • Thường - Sát Lang:Hậ Hầu Đôn tấn công đơn, gây sát thương vật lý bằng 100% Công
 • Nộ: Thạch Băng Lam Nhiệt: Hạ Hầu Đôn tích đầy nộ, thi triển kỹ năng. Kĩ năng tấn công hàng dọc, gây sát thương Vật lý bằng 200% Công, 75% xác suất giảm 25 điểm nộ
 • Thiên phú - Thạch Băng Lam Nhiệt: Trang bị pháp bảo Thiên Lang Nhãn Tráo + 25, kĩ năng nộ của Hạ Hầu Đôn nâng cấp, Kĩ năng tấn công hàng dọc, gây sát thương Vật lý bằng 235% Công, 100% xác suất giảm 50 điểm nộ

​Thuộc tính tiến bậc:

​[Bậc 1]: Công + 200
[Bậc 2]: Bền + 750
[Bậc 3]: Công + 400
[Bậc 4]: Nộ ban đầu + 50%
[Bậc 5]: Công toàn tướng Ngụy ra trận + 180
[Bậc 6]: Khi công thường, sát thương gây ra có 60% chuyển thành HP bản thân
[Bậc 7]: HP + 14000
[Bậc 8]: Khi HP bản thân nhỏ hơn mục tiêu, sát thương gây ra cho mục tiêu tăng 30%
[Bậc 9]: HP toàn bộ tướng Ngụy ra trận + 2500
[Bậc 10]: Công thường và công nộ xong, tăng 12% sát thương bản thân, kéo dài 3 lượt
[Bậc 11]: Thủ Vật + 1200, Thủ Phép +1200, HP + 12000
[Bậc 12]: Công toàn bộ tướng Ngụy ra trận + 900

Duyên:

 • Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn,Chân Cơ cùng xuât chiến: HP + 27%
 • Hạ Hầu Đôn, Tào Tháo, Quách Gia cùng xuất chiến: Công + 17%, HP + 17%
 • Hạ Hầu Đôn, Hứa Chử, Thái Văn Cơ cùng xuất chiến: Thủ + 42%
 • Hạ Hầu Đôn, Thái Văn Cơ cùng xuất chiến: Công + 17%
 • Trương Liêu - Chân, Hạ Hầu Đôn cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Hạ Hầu Đôn, Hứa Chử cùng xuất chiến: Công  +17%
 • Thanh Long Ấn: Thủ Vật+5%, Thủ Phép+5%
 • Võ Hầu Tân Thư: Công + 5%
 • Thiên Lang Nhãn Tráo: Công + 5%, HP + 10%

Phân tích:

 • Sở trường của Hạ Hầu Đôn là gây sát hiệu ứng giảm nộ vô cùng mạnh và khả năng hồi phục lớn.
 • Trong chiến đấu, nên xếp Hạ Hầu Đôn tại hàng đầu và đối diện hàng dọc của kẻ địch cần khống chế kỹ năng.
 • Đội hình đề nghị: Lượt 1 xếp các tướng Ngụy có hiệu ứng debuff khó chịu (Tư Mã Ý, Điển Vi, Hạ Hầu Đôn). Trương Liêu Chân sẽ gây sát thương lớn ở lượt tiếp theo. Các tướng hỗ trợ sẽ xếp lượt đánh còn lại.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT Võ Thần Tam Quốc! 
Trân trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ