[Tiêu Điểm Tướng] Hoàng Cái

[Tiêu Điểm Tướng] Hoàng Cái

31/08/2020

[Tiêu Điểm Tướng] Hoàng Cái

Chào mừng các Chúa Công đến với series Tiêu Điểm Tướng. Trong bài viết ngày hôm nay, Chọi Nhi xin gửi tới các Chúa Công thông tin về một tướng cực bá: Hoàng Cái

Tên: Hoàng Cái

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Cam - Dũng Tướng

Kĩ năng:

 • Thường - Khổ Kế: Hoàng Cái tấn công đơn, gây sát thương vật lý bằng 100% Công
 • Nộ: Tật Phong Sậu Vũ: Hoàng Cái tích đầy nộ, thi triển sức mạnh. Kĩ năng tấn công hàng ngang, gây sát thương Vật Lý bằng 145% công, kèm hiệu quả Miễn Thương cho bản thân, sát thương gánh chịu giảm 20%, kéo dài 1 lượt
 • Thiên phú - Tật Phong Sậu Vũ: Trang bị pháp bảo Hắc Sát Tuyến + 25, kĩ năng nộ của Hoàng Cái tiến bậc, Kĩ năng tấn công hàng ngang, gây sát thương Vật Lý bằng 150% công, kèm hiệu quả Miễn Thương cho bản thân và 2 đồng minh, sát thương gánh chịu giảm 20%, kéo dài 1 lượt

​Thuộc tính tiến bậc:

​[Bậc 1]: HP + 2000
[Bậc 2]: Bền + 400
[Bậc 3]: Thủ Vật + 400, Thủ Phép + 400
[Bậc 4]: Nộ ban đầu + 50%
[Bậc 5]: Toàn bộ tướng Ngô ra trận Thủ Vật + 180
[Bậc 6]: Khi bị công, nếu số tướng phe ta lớn hơn số tướng phe địch, sát thương phải chịu giảm 20%
[Bậc 7]: HP + 14000
[Bậc 8]: Phản kích 6% sát thương
[Bậc 9]: HP của toàn bộ tướng Ngô ra trận + 6000
[Bậc 10]: Khi được trị liệu, hồi HP bản thân tăng 30%
[Bậc 11]: Thủ Vật + 1200, Thủ Phép +1200, HP + 12000
[Bậc 12]: Công toàn bộ tướng Thục ra trận + 900

Duyên:

 • Hoàng Cái, Cam Ninh, Tôn Thượng Hương cùng xuât chiến: Công + 27%
 • Hoàng Cái, Tôn Quyền, Từ Thịnh cùng xuất chiến: Thủ + 42%
 • Hoàng Cái, Chu Du - Chân cùng xuất chiến: Thủ + 27%
 • Hoàng Cái, Thái Sử Từ cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Hoàng Cái, Lục Tốn cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Huyền Vũ Ấn: Thủ Vật+5%, Thủ Phép+5%
 • Mạnh Đức Tân Thư: Công + 5%
 • Hắc Sát Tuyến: Công + 5%, HP + 10%

Phân tích:

 • Sở trường của Hoàng Cái là khả năng chống chịu vô cùng tốt
 • Trong chiến đấu, nên xếp Hoàng Cái tại hàng trước để chống chịu nguồn sát thương
 • Đội hình đề nghị: Lượt 1 xếp các tướng Ngô có hiệu ứng khó chịu (Chu Du - Chân, Lục Tốn). Tôn Sách - Chân sẽ gây sát thêm sát thương ở lượt tiếp theo. Các tướng hỗ trợ sẽ xếp lượt đánh còn lại.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT Võ Thần Tam Quốc! 
Trân trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ