[Tiêu Điểm Tướng] Hứa Chử

[Tiêu Điểm Tướng] Hứa Chử

31/08/2020

[Tiêu Điểm Tướng] Hứa Chử

Chào mừng các Chúa Công đến với series Tiêu Điểm Tướng. Trong bài viết ngày hôm nay, Chọi Nhi xin gửi tới các Chúa Công thông tin về một tướng cực bá: Hứa Chử

Tên: Hứa Chử

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Cam - MãnhTướng

Kĩ năng:

 • Thường - Hám Địa: Hứa Chử tấn công đơn, gây sát thương vật lý bằng 100% Công
 • Nộ: Chấn Đãng Trọng Chùy: Hứa Chử tích đầy nộ, vận công và đập nát kẻ địch. Kĩ năng tấn công toàn bộ gây sát thương Vật lý bằng 90% công, 10% xác suất gây choáng, kéo dài 1 lượt
 • Thiên phú - Chấn Đãng Trọng Chùy: Trang bị pháp bảo Hổ Nha Kiếm + 25, kĩ năng nộ của Hứa Chử nâng cấp, Kĩ năng tấn công toàn bộ gây sát thương Vật lý bằng 110% công, 20% xác suất gây choáng, kéo dài 1 lượt

​Thuộc tính tiến bậc:

​[Bậc 1]: HP + 2000
[Bậc 2]: Bền + 400
[Bậc 3]: Công + 400
[Bậc 4]: Nộ ban đầu + 50%
[Bậc 5]: Công toàn tướng Ngụy ra trận + 180
[Bậc 6]: Khi HP bản thân cao hơn mục tiêu, Sát thương gây ra cho mục tiêu tăng 20%
[Bậc 7]: HP + 14000
[Bậc 8]: Sau khi công thường, hồi cho bản thân HP bằng 120% công
[Bậc 9]: HP toàn bộ tướng Ngụy ra trận + 6000
[Bậc 10]: Sau khi công thường và công nộ, tăng cho bản thân 15% sát thương và 15% được trị liệu, kéo dài 2 lượt, có thể cộng dồn
[Bậc 11]: Thủ Vật + 1200, Thủ Phép +1200, HP + 12000
[Bậc 12]: Công toàn bộ tướng Ngụy ra trận + 900

Duyên:

 • Hứa Chử, Điển Vi, Tào Tháo cùng xuât chiến: Công + 27%
 • Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn, Thái Văn Cơ cùng xuất chiến: Thủ + 42%
 • Hứa Chử, Trương Liêu - Chân cùng xuất chiến: Công +17%
 • Hứa Chử, Trương Liêu cùng xuất chiến: Công + 17%
 • Hứa Chử, Từ Hoảng cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn cùng xuất chiến: Công  +17%
 • Huyền Vũ Ấn: Thủ Vật+5%, Thủ Phép+5%
 • Mạnh Đức Tân Thư: Công + 5%
 • Hổ Nha Kiếm: Công + 5%, HP + 10%

Phân tích:

 • Sở trường của Hứa Chử là khống chế diện rộng, và khả năng chống chiu, hồi phục tốt
 • Trong chiến đấu, nên xếp Hứa Chử nên hàng đầu để khống chế kẻ địch và chống chịu sát thương
 • Đội hình đề nghị: Lượt 1 xếp các tướng Quần có hiệu ứng debuff khó chịu (Tư Mã Ý, Tuân Úc Hứa Chử). Trương Liêu Chân sẽ gây sát thương lớn ở lượt tiếp theo. Các tướng hỗ trợ sẽ xếp lượt đánh còn lại.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT Võ Thần Tam Quốc! 
Trân trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ