[Tiêu Điểm Tướng] Lữ Mông

[Tiêu Điểm Tướng] Lữ Mông

31/08/2020

[Tiêu Điểm Tướng] Lữ Mông

Chào mừng các Chúa Công đến với series Tiêu Điểm Tướng. Trong bài viết ngày hôm nay, Chọi Nhi xin gửi tới các Chúa Công thông tin về một tướng cực bá: Lữ Mông

Tên: Lữ Mông

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Danh Tướng

Kĩ năng:

 • Thường - Kiếm Thế: Lữ Mông tấn công đơn, gây sát thương phép bằng 100% Công
 • Nộ: Bạch Y Độ Giang: Lữ Mông tích đầy nộ, thi triển binh pháp. Kĩ năng tấn công hàng ngang, gây sát thương Phép bằng 145% công, 30% xác suất Dị Thuơng (Sát thương phải chịu tăng 20%), kéo dài 2 lượt
 • Thiên phú - Bạch Y Độ Giang: Trang bị pháp bảo Kim Long Kiếm + 25, kĩ năng nộ của Lữ Mông tiến hóa, Kĩ năng tấn công hàng ngang, gây sát thương Phép bằng 200% công, 60% xác suất Dị Thuơng (Sát thương phải chịu tăng 20%), kéo dài 2 lượt

​Thuộc tính tiến bậc:

​[Bậc 1]: Công + 300
[Bậc 2]: Bạo + 1000
[Bậc 3]: HP + 6000
[Bậc 4]: Nộ ban đầu + 50%
[Bậc 5]: Công của toàn bộ tướng Ngô ra trận + 210
[Bậc 6]: Khi công nộ và công thường có 80% xác suất thiêu đốt, lên 3 địch ngẫu nhiên, kéo dài 2 lượt
[Bậc 7]: HP + 17000
[Bậc 8]: Khi công, nếu mục tiêu ở trạng thái Thiêu Đốt, sát thương gây ra cho mục tiêu tăng 52,5%
[Bậc 9]: HP của toàn bộ tướng Ngô ra trận + 7000
[Bậc 10]: Khi số tướng phe ta lớn hơn số tướng phe địch, sát thương gây ra cho mục tiêu tăng 40%
[Bậc 11]: Thủ Vật + 1200, Thủ Phép +1200, HP + 12000
[Bậc 12]: Công toàn bộ tướng Ngô ra trận + 900

Duyên:

 • Lữ Mông, Chu Du - Chân, Thái Sử Từ, Lục Tốn, Lỗ Túc cùng xuât chiến: Công + 22%, HP +22%
 • Lữ Mông, Tôn Sách - Chân cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Lữ Mông, Thái Sử Từ, Tiểu Kiều cùng xuất chiến: Thủ + 42%
 • Lữ Mông, Tôn Kiên cùng xuất chiến: Công + 17%
 • Lữ Mông, Lục Tốn cùng xuất chiến: Công + 17%
 • Lữ Mông, Từ Thịnh: Công  +17%
 • Thanh Long Ấn: Thủ Vật+5%, Thủ Phép+5%
 • Binh Pháp Tôn Tử: Công + 5%
 • Kim Long Kiếm: Công + 5%, HP + 10%

Phân tích:

 • Sở trường của Lữ Mông là gây hiệu ứng xấu cho kẻ địch và tận dụng sát thương lớn
 • Trong chiến đấu, nên xếp Lữ Mông tại hàng sau để tránh bị sốc sát thương
 • Đội hình đề nghị: Lượt 1 xếp các tướng Ngô có hiệu ứng xấu cho kẻ địch (Chu Du - Chân, Lữ Mông, Lục Tốn). Tôn Sách - Chân sẽ gây sát thêm sát thương ở lượt tiếp theo. Các tướng hỗ trợ sẽ xếp lượt đánh còn lại.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT Võ Thần Tam Quốc! 
Trân trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ