[Tiêu Điểm Tướng] Lưu Bị

[Tiêu Điểm Tướng] Lưu Bị

31/08/2020

[Tiêu Điểm Tướng] Lưu Bị

Chào mừng các Chúa Công đến với series Tiêu Điểm Tướng. Trong bài viết ngày hôm nay, Chọi Nhi xin gửi tới các Chúa Công thông tin về một tướng cực bá: Lưu Bị

Tên: Lưu Bị

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Chúa Công

Kĩ năng:

 • Thường - Thiên Mệnh: Lưu Bị tấn công đơn, gây sát thương vật lý bằng 100% Công
 • Nộ: Thủy Lưu Trùng Kích: Lưu Bị tích đầy nộ, thi triển binh pháp. Kĩ năng tấn công 3 địch bất kỳ, gây sát thương Vật lý bằng 145% công, trị liệu đồng minh, mỗi lượt bằng 20% công, kéo dài 2 lượt
 • Thiên phú - Thủy Lưu Trùng Kích: Trang bị pháp bảo Anh Hùng Lệnh + 25, kĩ năng nộ của Lưu Bị nâng cấp, Kĩ năng tấn công 3 địch bất kỳ, gây sát thương Vật lý bằng 180% công, trị liệu đồng minh, mỗi lượt bằng 40% công, kéo dài 2 lượt

​Thuộc tính tiến bậc:

​[Bậc 1]: Công + 300
[Bậc 2]: Bạo + 1000
[Bậc 3]: HP + 6000
[Bậc 4]: Nộ ban đầu + 50%
[Bậc 5]: Công của toàn bộ tướng Thục ra trận + 210
[Bậc 6]: Khi số tướng phe ta nhỏ hơn số tướng phe địch, sát thương phải chịu giảm 20%
[Bậc 7]: HP + 14000
[Bậc 8]: Sau khi công thường, hồi 20 điểm nộ cho đồng minh ngẫu nhiên
[Bậc 9]: HP của toàn bộ tướng Thục ra trận + 6500
[Bậc 10]: Khi bị công, nếu HP bản thân cao hơn kẻ tấn công, sát thương phải chịu giảm 40%
[Bậc 11]: Thủ Vật + 1200, Thủ Phép +1200, HP + 12000
[Bậc 12]: Công toàn bộ tướng Quần Hùng ra trận + 900

Duyên:

 • Lưu Bị, Từ Thứ, Gia Cát Lượng cùng xuât chiến: HP + 27%
 • Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi cùng xuất chiến: Công + 27%
 • Lưu Bị, Chúc Dung, Khương Duy cùng xuất chiến: Thủ + 42%
 • Lưu Bị, Mã Siêu cùng xuất chiến: Công + 17%
 • Lưu Bị, Bàng Thống cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Lưu Bị, Khương Duy cùng xuất chiến: HP  +17%
 • Huyền Vũ Ấn: Thủ Vật+5%, Thủ Phép+5%
 • Võ Hầu Tân Thư: Công + 5%
 • Anh Hùng Lệnh: Công + 5%, HP + 10%

Phân tích:

 • Sở trường của Lưu Bị là lãnh đạo quần hùng và trị liệu đồng minh
 • Trong chiến đấu, nên xếp Lưu Bị tại hàng đầu để chịu sát thương và trị liệu đ
 • Đội hình đề nghị: Lượt 1 xếp các tướng Thục có kỹ năng khó chịu như Gia Cát Lượng - Chân, Quan Vũ, Khương Duy. Triệu Vân - Chân ở hàng sau để gây tối đa sát thương

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT Võ Thần Tam Quốc! 
Trân trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ