[Tiêu Điểm Tướng] Mạnh Hoạch

[Tiêu Điểm Tướng] Mạnh Hoạch

31/08/2020

[Tiêu Điểm Tướng] Mạnh Hoạch

Chào mừng các Chúa Công đến với series Tiêu Điểm Tướng. Trong bài viết ngày hôm nay, Chọi Nhi xin gửi tới các Chúa Công thông tin về một tướng cực bá: Mạnh Hoạch

Tên: Mạnh Hoạch

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Cam - Dũng Tướng

Kĩ năng:

 • Thường - Nam Man: Mạnh Hoạch tấn công đơn, gây sát thương vật lý bằng 100% Công
 • Nộ: Lưu Tinh Trục Nguyệt: Mạnh Hoạch tích đầy nộ, thi triển sức mạnh. Kĩ năng tấn công đơn, gây sát thương Vật Lý bằng 250% công, hồi máu bằng 150% công
 • Thiên phú - Lưu Tinh Trục Nguyệt: Trang bị pháp bảo Bách Thú Giáp + 25, kĩ năng nộ của Mạnh Hoạch tiến bậc, Kĩ năng tấn công đơn, gây sát thương Vật Lý bằng 265% công, hồi máu bằng 150% công

​Thuộc tính tiến bậc:

​[Bậc 1]: HP + 2000
[Bậc 2]: Né + 300
[Bậc 3]: Thủ Vật + 400, Thủ Phép + 400
[Bậc 4]: Nộ ban đầu + 50%
[Bậc 5]: HP của toàn bộ tướng Thục ra trận + 2100
[Bậc 6]: Khi bị công, nếu số tướng phe ta nhỏ hơn số tướng phe địch, sát thương phải chịu giảm 20%
[Bậc 7]: Thủ Vật + 1400, Thủ Phép + 1400
[Bậc 8]: Sau khi công thường, hồi cho bản thân HP bằng 120% công
[Bậc 9]: Toàn bộ tướng Thục ra trận Thủ Vật+ 600, Thủ Phép + 600
[Bậc 10]: Khi được trị liệu, hồi HP bản thân tăng 30%
[Bậc 11]: Thủ Vật + 1200, Thủ Phép +1200, HP + 12000
[Bậc 12]: Công toàn bộ tướng Thục ra trận + 900

Duyên:

 • Mạnh Hoạch, Pháp Chính, Mã Tắc cùng xuât chiến: Công + 27%
 • Mạnh Hoạch, Ngụy Diên, Triệu Vân cùng xuất chiến: Công + 27%
 • Mạnh Hoạch, Gia Cát Lượng - Chân cùng xuất chiến: Thủ + 27%
 • Mạnh  Hoạch, Chúc Dung cùng xuất chiến: Thủ + 27%
 • Mạnh Hoạch, Gia Cát Lượng cùng xuất chiến: Thủ + 27%
 • Huyền Vũ Ấn: Thủ Vật+5%, Thủ Phép+5%
 • Mạnh Đức Tân Thư: Công + 5%
 • Bách Thú Giáp: Công + 5%, HP + 10%

Phân tích:

 • Sở trường của Mạnh Hoạch là khả năng chống chịu vô cùng tốt
 • Trong chiến đấu, nên xếp Mạnh Hoạch tại hàng trước để chống chịu nguồn sát thương
 • Đội hình đề nghị: Lượt 1 xếp các tướng Thục có hiệu ứng khó chịu (Gia Cát Lượng - Chân, Quan Vũ). Triệu Vân - Chân sẽ gây sát thêm sát thương ở lượt tiếp theo. Các tướng hỗ trợ sẽ xếp lượt đánh còn lại.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT Võ Thần Tam Quốc! 
Trân trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ