[Tiêu Điểm Tướng] Nhan Lương

[Tiêu Điểm Tướng] Nhan Lương

31/08/2020

[Tiêu Điểm Tướng] Nhan Lương

Chào mừng các Chúa Công đến với series Tiêu Điểm Tướng. Trong bài viết ngày hôm nay, Chọi Nhi xin gửi tới các Chúa Công thông tin về một tướng cực bá: Nhan Lương

Tên: Nhan Lương

Quốc gia: Quần Hùng

Phẩm chất: Cam - Dũng Tướng

Kĩ năng:

 • Thường - Hổ Tướng: Nhan Lương tấn công đơn, gây sát thương vật lý bằng 100% Công
 • Nộ: Thiên Nhân Hợp Nhất: Nhan Lương tích đầy nộ, thi triển binh pháp. Kĩ năng tấn công toàn hàng ngang, gây sát thương Vật lý bằng 150% công, kèm Miễn Thương cho bản thân, sát thương gánh chịu giảm 20%, kéo dài 2 lượt
 • Thiên phú - Thiên Nhân Hợp Nhất: Trang bị pháp bảo Tù Ngưu Giác + 25, kĩ năng nộ của Nhan Lương nâng cấp, Kĩ năng tấn công toàn hàng ngang, gây sát thương Vật lý bằng 150% công, kèm Miễn Thương cho bản thân và 3 đồng đội, sát thương gánh chịu giảm 20%, kéo dài 2 lượt

​Thuộc tính tiến bậc:

​[Bậc 1]: Thủ Vật + 200. Thủ Phép +200
[Bậc 2]: Bền + 600
[Bậc 3]: Thủ Vật + 400. Thủ Phép +400
[Bậc 4]: Nộ ban đầu + 50%
[Bậc 5]: Công của toàn bộ tướng Quần Hùng ra trận + 180
[Bậc 6]: 2 lượt đầu sát thương phải chịu giảm 16%
[Bậc 7]: HP + 14000
[Bậc 8]: Khi bị công, nếu HP bản thân cao hơn kẻ địch, sát thương phải chịu giảm 30%
[Bậc 9]: Công của toàn bộ tướng Quần Hùng ra trận + 600
[Bậc 10]: Sau khi công, hồi cho bản thân HP bằng 120% công
[Bậc 11]: Thủ Vật + 1200, Thủ Phép +1200, HP + 12000
[Bậc 12]: Công toàn bộ tướng Ngô ra trận + 900

Duyên:

 • Nhan Lương, Lữ Bố, Trần Cung cùng xuât chiến: HP + 27%
 • Nhan Lương, Trương Giác cùng xuất chiến: Công + 17%
 • Nhan Lương, Tả Từ - Chân cùng xuất chiến: Thủ + 27%
 • Nhan Lương, Công Tôn Toản, Văn Xú cùng xuất chiến: Công + 27%
 • Nhan Lương, Nam Hoa Lão Tiên cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Huyền Vũ Ấn: Thủ Vật+5%, Thủ Phép+5%
 • Mạnh Đức Tân Thư: Công + 5%
 • Tù Ngưu Giác: Công + 5%, HP + 10%

Phân tích:

 • Sở trường của Nhan Lương là chống chịu vô cùng khỏe
 • Trong chiến đấu, nên xếp Nhan Lương tại hàng đầu để chống chịu sát thương
 • Đội hình đề nghị: Lượt 1 xếp các tướng Quần Hùng có hiệu ứng Kịch Độc (Vu Cát, Giả Hủ). Trương Liêu - Chân sẽ gây sát thêm sát thương ở lượt tiếp theo. Các tướng hỗ trợ sẽ xếp lượt đánh còn lại.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT Võ Thần Tam Quốc! 
Trân trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ