[Tiêu Điểm Tướng] Điển Vi

[Tiêu Điểm Tướng] Điển Vi

31/08/2020

[Tiêu Điểm Tướng] Điển Vi

Chào mừng các Chúa Công quay trở lại với series Tiêu Điểm Tướng. Trong bài viết ngày hôm nay, Chọi Nhi xin gửi đến các Chúa công thông tin về một mãnh tướng của Ngụy, được mệnh danh là Cổ Chi Ác Lai: Điển Vi

Tên: Điển Vi

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Cam - Danh Tướng

Kĩ năng:

 • Thường - Trảm Sát: Điển Vi vung song phủ, tấn công một kẻ địch, gây sát thương Vật bằng 100% Công
 • Nộ - Thiên Nhận Loạn Vạn: Điển Vi tích đầy nộ, dồn lực tấn công kẻ địch có phòng thủ cao nhất. Kỹ năng gây sát thương Vật lên đến 335% Công, 50% xác suất phá giáp (tăng sát thương kẻ địch phải nhận lên 50%)
 • Thiên phú - Thiên Nhận Loạn Vạn: Trang bị pháp bảo Cô Đảm Diện + 25, kĩ năng nộ của Điển Vi tiến cấp, gây sát thương Vật lên đến 365% Công, 50% xác suất phá giáp (tăng sát thương kẻ địch phải nhận lên 50% trong 2 lượt)

​Thuộc tính tiến bậc:

[Bậc 1]: Công + 300
[Bậc 2]: Bền + 1000
[Bậc 3]: Công + 400
[Bậc 4]: Nộ ban đầu + 50%
[Bậc 5]: Công toàn bộ tướng Ngụy ra trận + 210
[Bậc 6]: Khi HP bản thân nhỏ hơn mục tiêu, Sát thương gây ra cho mục tiêu tăng 25%.
[Bậc 7]: HP + 17000
[Bậc 8]: HP mỗi lần giảm 10%, Sát thương phải chịu giảm 5,6%
[Bậc 9]: HP toàn bộ tướng Ngụy ra trận + 7000
[Bậc 10]: HP dưới 50%, sát thương tăng 45%
[Bậc 11]: Thủ Vật + 1200, Thủ Phép +1200, HP + 12000
[Bậc 12]: Công toàn bộ tướng Ngụy ra trận + 900

Duyên:

 • Điển Vi, Trương Liêu - Chân, Tư Mã Ý- Chân cùng xuât chiến: Công + 27%
 • Điển Vi, Tư Mã Ý- Chân, Tuân Úc cùng xuất chiến: Thủ + 42%
 • Điển Vi, Tào Tháo, Hứa Chử cùng xuất chiến: Công + 27%
 • Điển Vi, Vu Cấm, Hạ Hầu Uyên cùng xuất chiến: Công + 27%
 • Điển Vi, Tào Tháo cùng xuất chiến: Công  + 17%
 • Điển Vi, Trương Cáp cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Bạch Hổ Ấn: Thủ Vật + 5%, Thủ Phép + 5%
 • Binh Pháp Tôn Tử: Công + 20%

   
 • Cô Đảm Diện: Công + 5%, HP + 10%

Phân tích:

 • Điển Vi là tướng sở hữu kỹ năng có lượng sát thương cao nhất game. Kỹ năng nộ gây sát thương cực lớn vào kẻ địch có phòng thủ cao nhất, gây xuyên giáp sẽ giúp Điển Vi nhanh chóng tiêu diệt tướng đỡ đòn bên địch.
 • Điển Vi có thể xếp ngay ở lượt đánh 1. Nếu build Điển Vi đủ dame hắn có thể kết liễu tướng đỡ đòn địch ngay trong lượt nộ đầu tiên
 • Đội hình đề nghị: Tào Tháo với khả năng buff dame cho đội hình sẽ là lựa chọn tốt để tối ưu dame cho Điển Vi. Trương Cáp hoặc Hạ Hầu Đôn chọn làm semi-dame, tiêu diệt địch còn ngắn ngoải sau lượt đánh của Điển Vi. Thứ tự: Tào Tháo - Điển Vi - Trương Cáp (Hạ Hầu Đôn)

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT Võ Thần Tam Quốc! 
Trân trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ