[Tiêu Điểm Tướng] Tả Từ - Chân

[Tiêu Điểm Tướng] Tả Từ - Chân

01/09/2020

[Tiêu Điểm Tướng] Tả Từ - Chân

Chào mừng các Chúa Công đến với series Tiêu Điểm Tướng. Trong bài viết ngày hôm nay, Chọi Nhi xin gửi tới các Chúa Công thông tin về một tướng cực cực bá: Tả Từ - Chân

Tên: Tả Từ

Quốc gia: Quần

Phẩm chất: Đỏ - Thần Tướng

Kĩ năng:

 • Thường - Kim Tỏa: Tả Từ tấn công 3 địch ngẫu nhiên, sát thương phép bằng 70% Công
 • Nộ: Cửu Ảnh Nhiếp Hồn: Tả Từ tích đầy nộ, vận hư vô thi triển kỹ pháp. Kĩ năng tấn công địch có Nộ cao nhất, gây sát thương phép bằng 360% công, 50% xác suất Phong Ấn (không thể thi triển kỹ năng, không thể hồi HP), kéo dài 1 lượt
 • Thiên phú - Cửu Ảnh Nhiếp Hồn: Trang bị pháp bảo Phong Đô Phù + 25, kĩ năng nộ của Tả Từ tiến cấp, Kĩ năng tấn công địch có Nộ cao nhất, gây sát thương phép bằng 380% công, 100% xác suất Phong Ấn (không thể thi triển kỹ năng, không thể hồi HP), kéo dài 1 lượt

​Thuộc tính tiến bậc:

[Bậc 1]: Công + 400
[Bậc 2]: Bền + 2250
[Bậc 3]: HP + 9000
[Bậc 4]: Nội ban đầu + 50%
[Bậc 5]: Công toàn bộ tướng Quần Hùng ra trận + 300
[Bậc 6]: Sát thương Trúng Độc của toàn tướng Quần Hùng tăng 20%, sau khi công nộ kèm 1 lần công toàn địch, gây 15% sát thương, 80% kèm Trúng Độc (kéo dài 2 lượt)
[Bậc 7]: HP của toàn bộ tướng Quần Hùng ra trận + 6000
[Bậc 8]: Sau khi công thường và công nộ xong tăng 12% sát thương của bản thân, kéo dài 3 lượt, có thể cộng dồn
[Bậc 9]: Công toàn bộ tướng Thục ra trận + 900
[Bậc 10]: Khi công, nếu mục tiêu ở trạng thái Trúng Độc, sát thương gây ra cho mục tiêu tăng 40%, hồi cho HP bản thân bằng 30% sát thương gây ra
[Bậc 11]: Thủ Vật + 2400, Thủ Phép +2400, HP + 24000
[Bậc 12]: Công toàn bộ tướng Thục ra trận + 18000

Duyên:

 • Tả Từ - Chân, Nam Hoa Lão Tiên, Lô Thực, Hoa Đà cùng xuât chiến: HP + 17%
 • Tả Từ - Chân, Lữ Bố - Chân, Nam Hoa Lão Tiên cùng xuất chiến: Công + 27%
 • Tả Từ - Chân, Lô Thực, Tả Từ cùng xuất chiến: Thủ + 42%
 • Tả Từ- Chân, Lữ Bố - Chân cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Tả Từ - Chân, Vu Cát cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Tả Từ - Chân, Công Tôn Toản cùng xuất chiến: HP  +17%
 • Tả Từ - Chân, Nhan Lương cùng xuất chiến: Thủ + 27%
 • Chu Tước Ấn: Thủ Vật + 5%, Thủ Phép + 5%
 • Binh Pháp Tôn Tử: Công + 5%
 • Phong Đô Phù: Công + 5%, HP + 10%

Phân tích:

 • Sở trường của Tả Từ là khống chế kẻ địch vô cùng mạnh
 • Trong chiến đấu, nên xếp Tả Từ ở hành sau để tránh bị sốc sát thương
 • Đội hình đề nghị: Lượt 1 xếp các tướng Quần Hung có hiệu ứng khó chịu (Tả Từ - Chân, Vu Cát). Lữ Bố - Chân với nguồn sát thương lớn sẽ ở các lượt tiếp theo. Hỗ trợ sẽ ở các lượt cuối

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT Võ Thần Tam Quốc! 
Trân trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ