[Tiêu Điểm Tướng] Tào Nhân

[Tiêu Điểm Tướng] Tào Nhân

31/08/2020

[Tiêu Điểm Tướng] Tào Nhân

Chào mừng các Chúa Công đến với series Tiêu Điểm Tướng. Trong bài viết ngày hôm nay, Chọi Nhi xin gửi tới các Chúa Công thông tin về một tướng cực bá: Tào Nhân

Tên: Tào Nhân

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Cam - Dũng Tướng

Kĩ năng:

 • Thường - Thiết Bích: Tào Nhân tấn công đơn, gây sát thương vật lý bằng 100% Công
 • Nộ: Ám Ảnh Đột Kích: Tào Nhân tích đầy nộ, thi triển binh pháp. Kĩ năng tấn công toàn địch bất kỳ gây sát thương Vật Lý bằng 265% công, giảm 90% sát thương gánh chịu, kéo dài 1 lượt
 • Thiên phú - Ám Ảnh Đột Kích: Trang bị pháp bảo Tu La Thuẫn + 25, kĩ năng nộ của Cam Ninh tiến bậc, Kĩ năng tấn công toàn địch bất kỳ gây sát thương Vật Lý bằng 285% công, giảm 100% sát thương gánh chịu, kéo dài 1 lượt

​Thuộc tính tiến bậc:

​[Bậc 1]: Thủ Vật + 200, Thủ Phép + 200
[Bậc 2]: Bạo + 500
[Bậc 3]: HP + 4000
[Bậc 4]: Nộ ban đầu + 50%
[Bậc 5]: HP của toàn bộ tướng Ngụy ra trận + 2100
[Bậc 6]: Sau khi công thường, bản thân hồi HP bằng 80% công
[Bậc 7]: Thủ Vật + 1400, Thủ Phép + 1400
[Bậc 8]: Khi HP bản thân cao hơn mục tiêu, sát thương gây ra cho mục tiêu tăng 30%
[Bậc 9]: HP của toàn bộ tướng Ngụy ra trận + 6000
[Bậc 10]: Khi bị công, nếu HP bản thân cao hơn kẻ tấn công, sát thương phải chịu giảm 40%
[Bậc 11]: Thủ Vật + 1200, Thủ Phép +1200, HP + 12000
[Bậc 12]: Công toàn bộ tướng Ngụy ra trận + 900

Duyên:

 • Tào Nhân, Điển Vi, Hạ Hầu Uyên cùng xuât chiến: Công + 27%
 • Tào Nhân, Tuân Úc cùng xuất chiến: Thủ + 27%
 • Tào Nhân, Tuân Úc, Thái Văn Cơ cùng xuất chiến: Công + 17%, HP + 17%
 • Tào Nhân, Vu Cấm cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Tào Nhân, Quách Gia cùng xuất chiến: Công + 17%
 • Huyền Vũ Ấn: Thủ Vật+5%, Thủ Phép+5%
 • Binh Pháp Tôn Tử: Công + 5%
 • Tu La Thuẫn: Công + 5%, HP + 10%

Phân tích:

 • Sở trường của Tào Nhân là chống chịu vô cùng khủng khiếp
 • Trong chiến đấu, nên xếp Tào Nhân tại hàng đầu để chống chịu nguồn sát thương.
 • Đội hình đề nghị: Lượt 1 xếp các tướng Nguy có hiệu ứng khống chế (Tư Mã Ý - Chân, Quách Gia). Trương Liêu - Chân sẽ gây sát thêm sát thương ở lượt tiếp theo. Các tướng hỗ trợ sẽ xếp lượt đánh còn lại.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT Võ Thần Tam Quốc! 
Trân trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ