[Tiêu Điểm Tướng] Tào Tháo

[Tiêu Điểm Tướng] Tào Tháo

31/08/2020

[Tiêu Điểm Tướng] Tào Tháo

Chào mừng các Chúa Công đến với series Tiêu Điểm Tướng. Trong bài viết ngày hôm nay, Chọi Nhi xin gửi tới các Chúa Công thông tin về một tướng cực bá: Tào Tháo

Tên: Tào Tháo

Quốc gia: Quần

Phẩm chất: Chúa Công

Kĩ năng:

 • Thường - Kiêu Hùng: Tào Tháo tấn công đơn, gây sát thương đơn bằng 100% Công
 • Nộ: Hiệu Lệnh Thiên Hạ: Tào Tháo tích đầy nộ, thi triển binh pháp. Kĩ năng tấn công toàn bộ, gây sát thương Vật lý bằng 90% công, toàn bộ đồng minh tăng 20% công, kéo dài 1 lượt
 • Thiên phú - Hiệu Lệnh Thiên Hạ: Trang bị pháp bảo Đổng Tước Đài + 25, kĩ năng nộ của Tào Tháo nâng cấp, Kĩ năng tấn công toàn bộ, gây sát thương Vật lý bằng 110% công, toàn bộ đồng minh tăng 20% công, kéo dài 2 lượt

​Thuộc tính tiến bậc:

​[Bậc 1]: Công + 300
[Bậc 2]: Né + 600
[Bậc 3]: HP + 6000
[Bậc 4]: Nộ ban đầu + 50%
[Bậc 5]: HP của toàn bộ tướng Ngụy ra trận + 2100
[Bậc 6]: Khi bị công, nếu HP bản thân nhỏ hơn kẻ địch, sát thương phải chịu giảm 20%
[Bậc 7]: Công + 1400
[Bậc 8]: Sau khi công nộ, hồi cho bản thân và đồng đội hàng ngang 20 điểm nộ
[Bậc 9]: HP của toàn bộ tướng Ngụy ra trận + 6000
[Bậc 10]: Sau khi công thường, hồi cho bản thân HP bằng 160% công
[Bậc 11]: Thủ Vật + 1200, Thủ Phép +1200, HP + 12000
[Bậc 12]: Công toàn bộ tướng Ngụy ra trận + 900

Duyên:

 • Tào Tháo, Quách Gia, Hạ Hầu Đôn cùng xuât chiến: Công + 17%, HP + 17%
 • Tào Tháo, Điển Vi, Hứa Chử cùng xuất chiến: Công + 27%
 • Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn, Chân Cơ cùng xuất chiến: HP + 27%
 • Tào Tháo, Điển Vi cùng xuất chiến: Công + 17%
 • Tào Tháo, Tư Mã Ý cùng xuất chiến: Thủ + 27%
 • Tào Tháo, Từ Hoảng cùng xuất chiến: HP  +17%
 • Huyền Vũ Ấn: Thủ Vật+5%, Thủ Phép+5%
 • Mạnh Đức Tân Thư: Công + 5%
 • Đổng Tước Đài: Công + 5%, HP + 10%

Phân tích:

 • Chúa công Tào Tháo là một tanker và hỗ trợ siêu khủng, mà đội Ngụy luôn cần
 • Trong chiến đấu, nên xếp Tào Tháo tại hàng trước và lượt thi triển đầu tiên
 • Đội hình đề nghị: Lượt 1 xếp các tướng Ngụy có hiệu ứng khó chịu và mạnh như Tào Tháo, Tư Mã Ý - Chân, Tuân Úc. Trương Liêu - Chân tại hàng sau cùng các tướng hỗ trợ

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT Võ Thần Tam Quốc! 
Trân trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ