[Tiêu Điểm Tướng] Thái Sử Từ

[Tiêu Điểm Tướng] Thái Sử Từ

31/08/2020

[Tiêu Điểm Tướng] Thái Sử Từ

Chào mừng các Chúa Công đến với series Tiêu Điểm Tướng. Trong bài viết ngày hôm nay, Chọi Nhi xin gửi tới các Chúa Công thông tin về một tướng cực bá: Thái Sử Từ

Tên: Thái Sử Từ

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Cam  - Mãnh Tướng

Kĩ năng:

 • Thường - Địa Kích: Thái tấn công đơn, gây sát thương vật lý bằng 100% Công
 • Nộ: Trất Tức Chi Nhận: Thái Sử Từ tích đầy nộ, thi triển võ kỹ. Kĩ năng tấn công hàng dọc, gây sát thương Vật lý bằng 215% công, 10% xác suất choáng, không thể hành động, kéo dài 1 lượt
 • Thiên phú - Trất Tức Chi Nhận: Trang bị pháp bảo Kim Long Uyển + 25, kĩ năng nộ của Thái Sử Từ nâng cấp, Kĩ năng tấn công hàng dọc, gây sát thương Vật lý bằng 245% công, 20% xác suất choáng, không thể hành động, kéo dài 1 lượt

​Thuộc tính tiến bậc:

​[Bậc 1]: Công + 300
[Bậc 2]: Bạo + 1000
[Bậc 3]: Công + 600
[Bậc 4]: Nộ ban đầu + 50%
[Bậc 5]: Công của toàn bộ tướng Ngô ra trận + 180
[Bậc 6]: Khi công, nếu mục tiêu ở trạng thái Thiêu Đốt, sát thương gây ra tăng 30%
[Bậc 7]: HP + 14000
[Bậc 8]: Khi HP bản thân nhỏ hơn mục tiêu, sát thương gây ra cho mục tiêu tăng + 35%
[Bậc 9]: Toàn bộ tướng Ngô ra trận, toàn bộ Thủ Vật + 600, Thủ Phép + 600
[Bậc 10]: Sau khi công nộ, có 60% kèm 1 lần công tiếp, gây 100% sát thương, 15% choáng
[Bậc 11]: Thủ Vật + 1200, Thủ Phép +1200, HP + 12000
[Bậc 12]: Công toàn bộ tướng Ngô ra trận + 900

Duyên:

 • Thái Sử Từ, Chu Du - Chân, Lữ Mông, Lục Tốn, Lỗ Túc cùng xuât chiến: Công + 22%, HP + 22%
 • Thái Sử Từ, Lữ Mông, Tiểu Kiều cùng xuất chiến: Thủ + 42%
 • Thái Sử Từ, Chu Thái cùng xuất chiến: Công + 17%
 • Thái Sử Từ, Hoàng Cái cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Thái Sử Từ, Tôn Kiên cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Thái Sử Từ, Tôn Thượng Hương cùng xuất chiến: HP  +17%
 • Bạch Hổ Ấn: Thủ Vật+5%, Thủ Phép+5%
 • Võ Hầu Tân Thư: Công + 5%
 • Kim Long Uyển: Công + 5%, HP + 10%

Phân tích:

 • Sở trường của Thái Sử Từ là đi cùng đội hình Thiêu Đốt và khả năng khống chế nhẹ
 • Trong chiến đấu, nên xếp Thải Sử Từ tại hàng đầu để tận dụng thời gian tối đa vị tướng này có thể gây sát thương
 • Đội hình đề nghị: Lượt 1 xếp các tướng Ngô có hiệu ứng thiêu đốt khó chịu (Chu Du Chân, Tôn Sách Chân). Chu Du sẽ gây sát thêm sát thương ở lượt tiếp theo. Các tướng hỗ trợ sẽ xếp lượt đánh còn lại.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT Võ Thần Tam Quốc! 
Trân trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ