[Tiêu Điểm Tướng] Tôn Quyền

[Tiêu Điểm Tướng] Tôn Quyền

31/08/2020

[Tiêu Điểm Tướng] Tôn Quyền

Chào mừng các Chúa Công đến với series Tiêu Điểm Tướng. Trong bài viết ngày hôm nay, Chọi Nhi xin gửi tới các Chúa Công thông tin về một tướng cực bá: Tôn Quyền

Tên: Tôn Quyền

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Chúa Công

Kĩ năng:

 • Thường - Ngự Giáp: Tôn Quyền tấn công đơn, gây sát thương vật lý bằng 100% Công
 • Nộ: Thái Thản Chi Kích: Tôn Quyền tích đầy nộ, thi triển binh pháp. Kĩ năng tấn công 3 địch ngẫu nhiên, gây sát thương vật lý bằng 145% công, kèm Miễn Thương cho toàn bộ quân ta, sát thương phải chịu giảm 20%, kéo dài 1 lượt
 • Thiên phú - Thái Thản Chi Kích: Trang bị pháp bảo Mệnh Sắc + 25, kĩ năng nộ của Tôn Quyền nâng cấp, Kĩ năng tấn công 3 địch ngẫu nhiên, gây sát thương vật lý bằng 180% công, kèm Miễn Thương cho toàn bộ quân ta, sát thương phải chịu giảm 20%, kéo dài 2 lượt

​Thuộc tính tiến bậc:

​[Bậc 1]: Công + 300
[Bậc 2]: Né + 600
[Bậc 3]: HP + 6000
[Bậc 4]: Nộ ban đầu + 50%
[Bậc 5]: HP của toàn bộ tướng Ngô ra trận + 2450
[Bậc 6]: Khi mục tiêu bị Thiêu Đốt, công sát thương phải chịu tăng 20%
[Bậc 7]: Thủ Vật + 1400, Thủ Phép + 1400
[Bậc 8]: Khi công thường hồi HP bằng 75% công cho 2 đồng đội ngẫu nhiên
[Bậc 9]: Toàn bộ tướng Ngô ra trận, Thủ Vật + 600, Thủ Phép + 600
[Bậc 10]: Khi bị công, nếu số tướng phe ta lớn hơn số tướng phe địch, sát thương phải chịu giảm 40%
[Bậc 11]: Thủ Vật + 1200, Thủ Phép +1200, HP + 12000
[Bậc 12]: Công toàn bộ tướng Ngô trận + 900

Duyên:

 • Tôn Quyền, Từ Thịnh, Hoàng Cái cùng xuât chiến: Thủ + 42%
 • Tôn Quyền, Tôn Kiên, Tôn Thượng Hương cùng xuất chiến: Công + 27%
 • Tôn Quyền, Chu Thái, Đại Kiều cùng xuất chiến: Công + 27%
 • Tôn Quyền, Cam Ninh cùng xuất chiến: Thủ + 27%
 • Tôn Quyền, Lục Tốn cùng xuất chiến: Công + 17%
 • Tôn Quyền, Lỗ Túc cùng xuất chiến: HP  +17%
 • Thanh Long Ấn: Thủ Vật+5%, Thủ Phép+5%
 • Mạnh Đức Tân Thư: Công + 5%
 • Mệnh Sắc: Công + 5%, HP + 10%

Phân tích:

 • Sở trường của Tôn Quyền là bảo vệ đồng đội vô cùng tốt là một chúa công rất đang tin cậy
 • Trong chiến đấu, nên xếp Tôn Quyền tại hàng đầu để lãnh đạo trận hình
 • Đội hình đề nghị: Lượt 1 xếp các tướng Ngô có hiệu ứng thiêu đốt siêu khủng (Chu Du - Chân, Lục Tốn). Lượt sau sẽ là Tôn Sách - Chân để gây sát thương tối đa. Các tướng hỗ trợ ở các lượt đánh còn lại

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT Võ Thần Tam Quốc! 
Trân trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ