[Tiêu Điểm Tướng] Tôn Sách - Chân

[Tiêu Điểm Tướng] Tôn Sách - Chân

31/08/2020

[Tiêu Điểm Tướng] Tôn Sách - Chân

Chào mừng các Chúa Công đến với series Tiêu Điểm Tướng. Trong bài viết ngày hôm nay, Chọi Nhi xin gửi tới các Chúa Công thông tin về một tướng cực cực bá: Tôn Sách - Chân

Tên: Tôn Sách

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Đỏ - Thần Tướng

Kĩ năng:

 • Thường - Bá Vương: Tôn Sách vận công gây sát thương hàng ngang địch, sát thương vật lý bằng 70% Công
 • Nộ: Kiếm Nhận Phong Bạo: Tôn Sách tích đầy nộ, vận hư vô thi triển kỹ pháp. Kĩ năng tấn công hàng ngang, gây sát thương Vật lý bằng 215% công, 20% xác suất Mù (chính xác giảm 100%), kéo dài 1 lượt
 • Thiên phú - Kiếm Nhận Phong Bạo: Trang bị pháp bảo Tu La Trảm + 25, kĩ năng nộ của Tôn Sách tiến cấp, Kĩ năng tấn công hàng ngang, gây sát thương Vật lý bằng 225% công, 40% xác suất Mù (chính xác giảm 100%), kéo dài 1 lượt

​Thuộc tính tiến bậc:

[Bậc 1]: Công + 400
[Bậc 2]: Bền + 1200
[Bậc 3]: HP + 9000
[Bậc 4]: Nội ban đầu + 50%
[Bậc 5]: Công toàn bộ tướng Ngô ra trận + 300
[Bậc 6]: Sát thương toàn bộ tướng Ngô tăng 5%. Khi công thường sát thương gây ra có 60% chuyển thành HP bản thân
[Bậc 7]: HP của toàn bộ tướng Ngô ra trận + 6000
[Bậc 8]: Sau khi công thường và công nộ xong tăng 12% sát thương của bản thân, kéo dài 3 lượt, có thể cộng dồn
[Bậc 9]: Công toàn bộ tướng Thục ra trận + 900
[Bậc 10]: Khi công thường và công nộ bản thân tăng 10% sát thương và 5% Miễn Thương, 5% được Trị Liệu, kéo dài 3 lượt, có thể cộng dồn
[Bậc 11]: Thủ Vật + 2400, Thủ Phép +2400, HP + 24000
[Bậc 12]: Công toàn bộ tướng Thục ra trận + 18000

Duyên:

 • Tôn Sách - Chân, Cam Ninh, Tôn Sách, Tôn Kiên cùng xuât chiến: Công  + 17%, HP + 17%
 • Tôn Sách - Chân, Chu Du - Chân, Tôn Sách cùng xuất chiến: Công + 27%
 • Tôn Sách - Chân, Cam Ninh, Chu Thái cùng xuất chiến: Công + 27%
 • Tôn Sách - Chân, Chu Du - Chân cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Tôn Sách - Chân, Lữ Mông cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Tôn Sách - Chân, Đại Kiều cùng xuất chiến: Công  +17%
 • Tôn Sách - Chân, Tôn Thượng Huơng cùng xuất chiến: Thủ + 27%
 • Thanh Long Ấn: Thủ Vật + 5%, Thủ Phép + 5%
 • Mạnh Đức Tân Thư: Công + 5%
 • Tu La Trảm: Công + 5%, HP + 10%

Phân tích:

 • Sở trường của Tôn Sách là khả năng hồi phục siêu khủng
 • Trong chiến đấu, nên xếp Tôn Sách ở hành đầu để tối đa khả năng chống chịu và lượt đánh 2-3 (sau khi kẻ địch dính các hiệu ứng debuff)
 • Đội hình đề nghị: Lượt 1 xếp các tướng Ngô có hiệu ứng khó chịu ( Chu Du - Chân, Lục Tốn). Tôn Sách - Chân với nguồn sát thương lớn sẽ ở các lượt tiếp theo. Hỗ trợ sẽ ở các lượt cuối

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT Võ Thần Tam Quốc! 
Trân trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ