[Tiêu Điểm Tướng] Triệu Vân

[Tiêu Điểm Tướng] Triệu Vân

31/08/2020

[Tiêu Điểm Tướng] Triệu Vân

Chào mừng các Chúa Công đến với series Tiêu Điểm Tướng. Trong bài viết ngày hôm nay, Chọi Nhi xin gửi tới các Chúa Công thông tin về một tướng cực bá: Triệu Vân

Tên: Triệu Vân

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Cam - Mãnh Tướng

Kĩ năng:

 • Thường - Phong Hỏa:Triệu Vân tấn công đơn, gây sát thương vật lý bằng 100% Công
 • Nộ: Thất Kích Diệt Thần: Triệu Vân tích đầy nộ, thi triển kỹ năng. Kĩ năng tấn công 3 địch ngẫu nhiên, gây sát thương Vật lý bằng 190% công, 30% kèm xác suất Xuất Huyết (mỗi lượt chịu sát thương 30% công), kéo dài 2 lượt
 • Thiên phú - Thất Kích Diệt Thần: Trang bị pháp bảo Long Đàm Thương + 25, kĩ năng nộ của Triệu Vân nâng cấp, Kĩ năng tấn công 3 địch ngẫu nhiên, gây sát thương Vật lý bằng 200% công, 60% kèm xác suất Xuất Huyết (mỗi lượt chịu sát thương 30% công), kéo dài 2 lượt

​Thuộc tính tiến bậc:

​[Bậc 1]: Công + 200
[Bậc 2]: Bạo + 500
[Bậc 3]: HP + 4000
[Bậc 4]: Nộ ban đầu + 50%
[Bậc 5]: HP của toàn bộ tướng Thục ra trận + 2100
[Bậc 6]: Khi công thường, hồi cho đồng minh có HP thấp nhất 80% công
[Bậc 7]: Thủ Vật + 1400, Thủ Phép + 1400
[Bậc 8]: Khi số tướng phe ta lớn hơn số tướng phe địch, sát thương gây ra cho mục tiêu tăng 30%
[Bậc 9]: HP toàn bộ tướng Thục ra trận + 6000
[Bậc 10]: Khi bị công, nếu số tướng phe ta lớn hơn số tướng phe địch, sát thương phải chịu giảm 40%
[Bậc 11]: Thủ Vật + 1200, Thủ Phép +1200, HP + 12000
[Bậc 12]: Công toàn bộ tướng Thục ra trận + 900

Duyên:

 • Triệu Vân, Bàng Thống, Chúc Dung cùng xuât chiến: Công + 27%
 • Triệu Vân, Gia Cát Lượng - Chân cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Triệu Vân, Ngụy Diên, Mạnh Hoạch cùng xuất chiến: Công + 27%
 • Triệu Vân, Quan Vũ cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Triệu Vân, Khương Duy cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Chu Tước Ấn: Thủ Vật+5%, Thủ Phép+5%
 • Binh Pháp Tôn Tử: Công + 5%
 • Long Đảm Thương: Công + 5%, HP + 10%

Phân tích:

 • Sở trường của Triệu Vân là khả năng chống chịu lớn, và xuất huyết đối phương.
 • Trong chiến đấu, nên xếp Triệu Vân tại hàng đầu để tận dụng các nội tại tăng bậc siêu ngon của Triệu Vân.
 • Đội hình đề nghị: Lượt 1 xếp các tướng Thục có hiệu ứng khống chế khó chịu (Gia Cát Lượng Chân, Trương Phi). Triệu Vân Chân sẽ gây sát thương lớn ở lượt tiếp theo. Các tướng hỗ trợ sẽ xếp lượt đánh còn lại.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT Võ Thần Tam Quốc! 
Trân trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ