[Tiêu Điểm Tướng] Trương Liêu - Chân

[Tiêu Điểm Tướng] Trương Liêu - Chân

01/09/2020

[Tiêu Điểm Tướng] Trương Liêu - Chân

Chào mừng các Chúa Công đến với series Tiêu Điểm Tướng. Bài viết hôm nay Chọi Nhi xin gửi tới các Chúa Công thông tin về một tướng cực bá: Trương Liệu - Chân

Tên: Trương Liêu

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Đỏ - Thần Tướng

Kĩ năng:

 • Thường - Xung Phong: Trương Liêu lướt nhanh đến địch hàng trước, gây sát thương vậy lý bằng 80% Công
 • Nộ: Tàn Bạo Xung Phong: Trương Liêu tích đầy nộ, vận song đao chém mạnh vào địch hàng trước. Kĩ năng gây sát thương Vật lý bằng 225% Công, có 50% xác suất khiến địch giảm 30% công trong 2 lượt
 • Thiên phú - Tàn Bạo Xung Phong: Trang bị pháp bảo U Lang Ngọc + 25, kĩ năng nộ của Trương Liêu tiến cấp, gây sát thương Vật lý bằng 235% Công, 100% khiến địch giảm 30% Công trong 2 lượt

​Thuộc tính tiến bậc:

[Bậc 1]: Công + 400
[Bậc 2]: Bạo + 1500
[Bậc 3]: HP + 9000
[Bậc 4]: Nội ban đầu + 50%
[Bậc 5]: Công toàn bộ tướng Ngụy ra trận + 300
[Bậc 6]: Sát thương toàn bộ tướng Ngụy tăng 5%. Khi HP bản thân cao hơn mục tiêu, sát thương gây ra cho mục tiêu tăng 30%
[Bậc 7]: HP của toàn bộ tướng Thục ra trận + 6000
[Bậc 8]: Sau khi công thường, hồi HP bản thân bằng 80% Công và 20 điểm nộ
[Bậc 9]: Công toàn bộ tướng Thục ra trận + 900
[Bậc 10]: Khi công thường và công nộ, cứ hơn mục tiêu 10 điểm nộ, Sát thương gây ra tăng 5%
[Bậc 11]: Thủ Vật + 2400, Thủ Phép +2400, HP + 24000
[Bậc 12]: HP toàn bộ tướng Ngụy ra trận + 18000, đồng thời bản thân miễn dịch Phong Ấn và Phong Nộ

Duyên:

 • Trương Liêu - Chân, Trương Liêu, Từ Hoảng, Trương Cáp, Vu Cấm cùng xuât chiến: Công  + 22%, HP + 22%
 • Trương Liêu - Chân, Tư Mã Ý - Chân, Điển Vi cùng xuất chiến: Công + 27%
 • Trương Liêu - Chân, Hạ Hầu Đôn cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Trương Liêu - Chân, Hứa Chử cùng xuất chiến: Công + 17%
 • Trương Liêu - Chân, Hạ Hầu Uyên cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Trương Liêu - Chân, Tư Mã Ý - Chân cùng xuất chiến: Công  +17%
 • Trương Liêu - Chân, Vu Cấm cùng xuất chiến: Thủ + 27%
 • Huyền Vũ Ấn: Thủ Vật + 5%, Thủ Phép + 5%
 • Võ Hầu Tân Thư: Công + 5%
 • U Lang Ngọc: Công + 5%, HP + 10%

Phân tích:

 • Sở trường của Trương Liêu là gây sát thương lớn. Tuy nhiên hắn lại thiếu nhiều khống chế cứng
 • Trong chiến đấu, nên xếp Trương Liêu ở hàng sau (tránh bị sốc sát thương) và lượt đánh 2-3 (sau khi kẻ địch dính các hiệu ứng debuff)
 • Đội hình đề nghị: Lượt 1 xếp các tướng Ngụy có khả năng khống chế cứng (Quách Gia, Hứa Chử). Tuân Du với khả năng gây debuff giảm giáp diện rộng xếp lượt đánh 2. Trương Liêu xếp lượt đánh 3.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT Võ Thần Tam Quốc! 
Trân trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ