[Tiêu Điểm Tướng] Tư Mã Ý - Chân

[Tiêu Điểm Tướng] Tư Mã Ý - Chân

31/08/2020

[Tiêu Điểm Tướng] Tư Mã Ý - Chân

Chào mừng các Chúa Công đến với series Tiêu Điểm Tướng. Trong bài viết mở đầu của series này, ... xin gửi tới các Chúa Công thông tin về một tướng cực bá: Tư Mã Ý - Chân

Tên: Tư Mã Ý

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Đỏ - Thần Tướng

Kĩ năng:

 • Thường - Hư Vô: Tư Mã Ý vận công gây sát thương hàng ngang địch, sát thương phép bằng 70% Công
 • Nộ: Man Thiên Quá Hải: Tư Mã Ý tích đầy nộ, vận hư vô thi triển kỹ pháp. Kĩ năng gây sát thương Phép bằng 360% công, 50% Phong Hồn (không thể kích hoạt đặc tính, không thể hổi nộ), kéo dài 1 lượt
 • Thiên phú - Man Thiên Quá Hải: Trang bị pháp bảo Quỷ Mưu Quan + 25, kĩ năng nộ của Tư Mã Ý tiến cấp, Kĩ năng gây sát thương Phép bằng 380% công, 100% Phong Hồn (không thể kích hoạt đặc tính, không thể hổi nộ), kéo dài 1 lượt

​Thuộc tính tiến bậc:

[Bậc 1]: Công + 400
[Bậc 2]: Bạo + 1500
[Bậc 3]: HP + 9000
[Bậc 4]: Nội ban đầu + 50%
[Bậc 5]: Công toàn bộ tướng Ngụy ra trận + 300
[Bậc 6]: Sát thương toàn bộ tướng Ngụy tăng 5%. Sát thương gây ra bởi Công Nộ có 30% chuyển thành HP bản thân
[Bậc 7]: HP của toàn bộ tướng Ngụy ra trận + 6000
[Bậc 8]: Sau khi công thường và công nộ xong tăng 12% sát thương của bản thân, kéo dài 3 lượt, có thể cộng dồn
[Bậc 9]: Công toàn bộ tướng Ngụy ra trận + 900
[Bậc 10]: Khi số tướng phe ta lớn hơn số tướng phe địch, sát thương gây ra cho mục tiêu tăng 50%
[Bậc 11]: Thủ Vật + 2400, Thủ Phép +2400, HP + 24000
[Bậc 12]: Công toàn bộ tướng Ngụy ra trận + 18000

Duyên:

 • Tư Mã ý - Chân, Quách Gia, Tuân Úc, Tư Mã Ý cùng xuât chiến: Công  + 17%, HP + 17%
 • Tư Mã Ý - Chân, Trương Liêu - Chân, Điển Vi cùng xuất chiến: Công + 27%
 • Tư Mã Ý - Chân, Điển Vi, Tuân Úc cùng xuất chiến: Thủ + 42%
 • Tư Mã Ý - Chân, Thái Văn Cơ cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Tư Mã Ý - Chân, Chân Cơ cùng xuất chiến: Thủ + 27%
 • Tư Mã Ý - Chân, Trương Liêu - Chân cùng xuất chiến: Công  +17%
 • Tư Mã Ý - Chân, Quách Gia cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Thanh Long Ấn: Thủ Vật + 5%, Thủ Phép + 5%
 • Mạnh Đức Tân Thư: Công + 5%
 • Quỷ Mưu Quan: Công + 5%, HP + 10%
   

Phân tích:

 • Sở trường của Tư Mã Ý là khả năng khóa nộ vô cùng khó chịu, khiến đối phương mất đi nội tại của mình
 • Trong chiến đấu, nên xếp Tư Mã Ý ở hàng sau (tránh bị sốc sát thương) và lượt đánh 2-3 (sau khi kẻ địch dính các hiệu ứng debuff)
 • Đội hình đề nghị: Lượt 1 xếp các tướng Ngụy có khả năng khống chế cứng (Quách Gia, Hứa Chử). Tuân Du với khả năng gây debuff giảm giáp diện rộng xếp lượt đánh 2. Trương Liêu xếp lượt đánh 3.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT Võ Thần Tam Quốc! 
Trân trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ