[Tiêu Điểm Tướng] Tuân Úc

[Tiêu Điểm Tướng] Tuân Úc

31/08/2020

[Tiêu Điểm Tướng] Tuân Úc

Chào mừng các Chúa Công quay trở lại với series Tiêu Điểm Tướng. Hôm nay, Chúa Công hãy cùng Chọi Nhi tìm hiểu về một trong những quân sư nổi tiếng trị nước: Tuân Úc

Tên: Tuân Úc

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Cam - Danh Tướng

Kĩ năng:

 • Thường - Hổ Tướng: Tuân Úc dụng kế, tấn công một kẻ địch gây sát thương Phép bằng 100% Công
 • Nộ - Thần Linh Trừng Phạt:Tuân Úc tích đầy nộ, triệu hoán thần lực gây sát thương cho 3 kẻ địch bất kỳ. Kỹ năng gây sát thương Phép bằng 200% Công, 50% xác suất phá giáp (địch nhận thêm 20% sát thương trong 2 hiệp)
 • Thiên phú - Thần Linh Trừng Phạt: Trang bị pháp bảo Vô Tự Thư + 25, kĩ năng nộ của Tuân Úc tiến cấp, gây sát thương Phép bằng 210% Công, 100% xác suất phá giáp (tăng sát thương kẻ địch phải nhận lên 20% trong 2 lượt)

​Thuộc tính tiến bậc:

[Bậc 1]: Công + 300
[Bậc 2]: Né + 600
[Bậc 3]: HP + 6000
[Bậc 4]: Nộ ban đầu + 50%
[Bậc 5]: HP toàn tướng Quần ra trận + 2450
[Bậc 6]: 2 lượt đầu Sát thương phải chịu giảm 16%.
[Bậc 7]: HP + 17000
[Bậc 8]: Sát thương gây ra cho mục tiêu có HP nhỏ hơn 50% tăng 30%
[Bậc 9]: Công toàn bộ tướng Ngụy ra trận + 700
[Bậc 10]: Khi công nộ, hồi cho tướng có HP thấp nhất 1 lượng bằng 360% công
[Bậc 11]: Thủ Vật + 1200, Thủ Phép +1200, HP + 12000
[Bậc 12]: Công toàn bộ tướng Ngụy ra trận + 900

 

Duyên:

 • Tuân Úc, Tư Mã Ý - Chân, Tư Mã Ý, Quách Gia cùng xuât chiến: Công + 17%, HP + 17%
 • Tuân Úc, Điển Vi, Tư Mã Ý- Chân cùng xuất chiến: Thủ + 42%
 • Tuân Úc, Tào Nhân, Thái Văn Cơ cùng xuất chiến: Công + 17%, HP + 17%
 • Tuân Úc, Chân Cơ cùng xuất chiến: HP + 17%
 • Tuân Úc, Tào Nhân cùng xuất chiến: Thủ + 27%
 • Tuân Úc, Hạ Hầu Uyên cùng xuất chiến: Công + 17%
 • Chu Tước Ấn: Thủ Vật + 5%, Thủ Phép + 5%
 • Thái Bình Yếu Thuật: Công + 5%
 • Cô Đảm Diện: Công + 5%, HP + 10%

Phân tích:

 • Quân Sư Tuân Úc trong chiến đấu đảm nhiệm vai trò hỗ trợ - gây debuff và tối ưu sát thương cho đội hình. Kĩ năng nộ có lượng sát thương lớn kèm hiệu ứng phá giáp sẽ khiến team địch phải nhận một lượng sát thương khổng lồ.
 • Tuân Úc nên xếp ở lượt đánh 1-2 (đánh ngay trước vị trí dame chủ lực) để gây debuff cho địch, tối ưu sát thương
 • Đội hình đề nghị: Tuân Úc đánh lượt 1 gây debuff. Ngay sau đó xếp các tướng sát thương lớn (Trương Liêu - Chân, Điển Vi) đánh lượt 2 để gây ra lượng sát thương lớn nhất.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT Võ Thần Tam Quốc! 
Trân trọng.

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ