Hệ thống Bảo Vật

Hệ thống Bảo Vật

01/09/2020

Hệ Thống Bảo Vật

Tổng quan

Bảo vật gồm 2 loại: Binh Phù (Tăng HP) và Binh Thư (Tăng Công). Mỗi tướng có thể trang bị 1 binh phù và 1 binh thư. 

Bảo vật chia theo phẩm chất tăng dần: Lục - Lam - Tím - Cam. 

 

Mỗi tướng có duyên với 1 bảo vật cố định. Tướng trang bị đúng bảo vật duyên sẽ tăng thêm thuộc tính

Nâng cấp Bảo Vật

Cường hóa

Sử dụng Exp Bảo Vật để cường hóa. Cấp bảo vật không vượt quá cấp đội. 

Cường hóa bảo vật đạt mốc 2,4,6… sẽ kích hoạt Cường hóa Đại Sư - Cường hóa bảo vật

Tinh luyện

Sử dụng Ngọc tinh luyện Bảo Vật và Bảo Vật tương ứng để tinh luyện. Cấp tinh luyện không vượt quá cấp đội

Tinh luyện bảo vật đạt mốc 2,4,6… sẽ kích hoạt Cường hóa Đại Sư - Tinh luyện bảo vật

Kiếm Bảo Vật ở đâu?

Chúa Công có thể nhận mảnh Bảo vật các loại tại hoạt động Tầm Bảo.

Cần có ít nhất 1 mảnh bảo vật mới có thể đoạt các mảnh bảo vật khác.

Mỗi ngày có … lượt đoạt bảo miễn phí. Chúa Công có thể dùng Lệnh Tầm Bảo để tăng lượt

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT Võ Thần Tam Quốc! 

Trân trọng.

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ