Hệ Thống Hiệu Ứng

Hệ Thống Hiệu Ứng

01/09/2020

Hệ Thống Hiệu Ứng

Võ Thần Tam Quốc sở hữu một hệ thống hiệu ứng buff/debuff cực kỳ đang dạng, lên đến hơn 40 hiệu ứng. Dưới đây là chi tiết các hiệu ứng trong game

 

Hiệu ứng Hình Ảnh Mô Tả Tướng Tiêu Biểu
Tê Liệt   Không thể công thường  
Nguyền Rủa   Không thể hồi HP, khi được Trị Liệu, tổn thất HP bằng 20% Trị Liệu  
Phong Liệu   Không thể hồi HP  
Phong Hồn   Không thể thi triển kỹ năng, không thể hồi Nộ  
Phong Ấn   Không thể thi triển kỹ năng, không thể hồi HP  
Trúng Độc   Mỗi lượt bị s.thương bằng 30% công  
Phong Kỹ   Không thể thi triển kỹ năng  
Choáng   Không thể công thường, không thể thi triển kỹ năng Hứa Chử, Mã Siêu
Hấp Thụ   Hấp thụ một lượng s.thương nhất định  
Chảy Máu   Mỗi lượt bị s.thương bằng 30% công  
Uể Oải   Mỗi lượt giảm 25 điểm Nộ Hạ Hầu Đôn
Phong Nộ   Không thể hồi Nộ  
Thiêu Đốt   Mỗi lượt bị s.thương bằng 30% công  
  Độ chính xác giảm 100%  
Phá Giáp   Tăng s.thương nhận vào  
Phá Quân   Giảm gây s.thương  
Đóng Băng   Không thể công thường, không thể thi triển kỹ năng, không thể hồi Nộ Quách Gia
Hóa Đá   Không thể công thường, không thể thi triển kỹ năng, không thể hồi HP Gia Cát Lượng - Chân
Thiên Hỏa   Mỗi lượt bị s.thương bằng 30% công, giảm 10% giảm s.thương  
Dị Thương   Tăng s.thương nhận vào  
Miễn Thương   Giảm bị s.thương  
Giảm Công   Giảm công gây ra  
Giảm Thương   Giảm bị s.thương

 

 

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ