Hệ Thống Pet

Hệ Thống Pet

01/09/2020

Hệ Thống Pet

Giới thiệu

Pet chia theo phẩm chất tăng dần: Lục - Lam - Tím - Cam. Mỗi pet có 1 kỹ năng. 

Pet Cam chia theo quốc gia, tướng quốc gia nào chỉ kích duyên với Pet quốc gia đó, gồm:

  • Ngụy: Tuyết Vực Chiến Hùng
  • Thục: Kim Trảo Tông Hùng
  • Ngô: Đông Hải Long Quy
  • Quần: La Sát Miêu
  • Chính: Băng Sương Diệp Lang

Tướng main kích duyên với tất cả các pet Cam

 

Mỗi tướng được trang bị tối đa 1 pet. Trong trận đấu, pet sẽ chiến đấu cùng tướng.

 

Nâng cấp Pet

Tăng cấp

Sử dụng Thức ăn Pet để tăng cấp cho Pet. Cấp Pet không vượt quá Cấp đội

 

Tăng sao

Tiêu hao Kim Đan Pet và Pet tương ứng để tăng sao. Pet có thể tăng đến tối đa 7 sao. Tăng sao sẽ tăng chỉ số và tăng cấp kỹ năng pet

 

 

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

 

BQT Võ Thần Tam Quốc! 

Trân trọng.

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ