Hệ Thống Phong Quan

Hệ Thống Phong Quan

01/09/2020

Hệ Thống Phong Quan

Giới thiệu tổng quan

Tính năng Phong Quan mở khi Chúa Công đạt cấp level 30. 

Tăng quan hàm sẽ tăng chỉ số cho cả đội. Ngoài ra, quan hàm sẽ hiển thị bên cạnh tên nhân vật.

 

Đoạt Tiễn Lệnh và Quan Ngọc nhận được thông qua hoạt động Thuyền Cỏ Mượn Tên

 

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích các Chúa Công trên con đường thống nhất Tam Quốc.

BQT Võ Thần Tam Quốc! 

Trân trọng.

 

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ