ĐỒNG HÀNH ĐUA TOP - SẮM NGAY THỜI TRANG MỚI

ĐỒNG HÀNH ĐUA TOP - SẮM NGAY THỜI TRANG MỚI

17/01/2021

 

ĐỒNG HÀNH ĐUA TOP - SẮM NGAY THỜI TRANG MỚI

Chúa Công thân mến,

BQT VTTQ xin gửi đến các Chúa Công thông tin chuỗi ưu đãi cực hot đồng hành với sự kiện đua TOP ĐỆ NHẤT CHIẾN THẦN

1. Nạp nhận Giftcode liên tục 7 ngày

- Thời gian: Từ 0:00 ngày 18-01 đến 23:59 ngày 24-01.
 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Chúa Công đạt mốc tích nạp trong game sẽ nhận được thêm giftcode đầy giá trị (Chúa Công hoàn thành mốc nạp mỗi ngày, sẽ nhận giftcode vào 14h ngày hôm sau). Sự kiện không áp dụng với hình thức nạp in-app
Hình thức trả thưởng: Giftcode. Chúa Công đạt điều kiện sẽ nhận giftcode trên playfun
 
Ngày Mốc Phần Thưởng
18/01 1500 KNB

Gói chọn tọa kỵ cam*5 - Gói chọn binh pháp đỏ*5 - Đá đột phá thần binh*2000

19/01 1500 KNB Gói chọn binh pháp đỏ*5 - Gói chọn thần binh cam*5
Exp binh pháp siêu*100
20/01 1500 KNB

Đá đột phá thần binh*5000 - Đá tẩy luyện thần binh*100 - EXP Tọa Kỵ Siêu*50

21/01 1500 KNB

Đá Tinh Luyện Binh Pháp*5000 - EXP Binh Pháp Siêu*50 - Gói Chọn Binh Pháp Đỏ*5

22/01 1500 KNB Gói chọn tọa kỵ cam*5 - Gói chọn binh pháp đỏ*5
Đá đột phá tọa kỵ*5000
23/01 1500 KNB

Đá Tinh Luyện Binh Pháp*2500 - Đá Đột Phá Thần Binh*2500 - Đá Tẩy Luyện Thần Binh*100

24/01 1500 KNB

Gói Chọn Binh Pháp Đỏ*10 - Gói chọn Tọa Kỵ Cam*5 - Gói chọn Thần Binh Cam*5

 

 
 Đặc biệt khi Chúa Công đạt mốc 7 ngày liên tiếp hoàn thành mốc quà hoặc tích nạp đủ 10500 KNB trong thời gian sự kiện, sẽ nhận được thêm thời trang mới Võ Thần Tình Ái:
 

Điều kiện

Phần Thưởng

Nạp đạt mốc 7 ngày hoặc tích nạp 10.500 KNB

Thời Trang Võ Thần Tình Ái*1

 

 
 
 
 
 
- Lưu ý:

- Quà sẽ được gửi tới Chúa Công dưới dạng giftcode. Thời gian: 14:00 ngày 25.1 - 23:59 ngày 27.1

- Chúa Công cần hoàn thành đúng điều kiện sự kiện để nhận quà tương ứng
 

BQT Võ Thần Tam Quốc

Trân trọng

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ