ĐUA TOP CHIẾN LỰC - ĐỆ NHẤT VÕ THẦN

ĐUA TOP CHIẾN LỰC - ĐỆ NHẤT VÕ THẦN

15/01/2021

 

ĐUA TOP CHIẾN LỰC - ĐỆ NHẤT VÕ THẦN

Kính chào chư vị Chúa Công thân mến, 

Sức mạnh tối cường luôn là mục tiêu mà mà mọi Chúa Công trong Võ Thần Tam Quốc hướng tới, còn gì thú vị hơn khi chúng ta được đua xem ai sẽ tăng tiến sức mạnh một cách mạnh mẽ hơn, chúng ta sẽ không đi tìm người có chiến lực cao nhất, mà là người có bước phát triển mạnh mẽ nhất.

Danh sách các cụm sẽ thi đấu với nhau:: 

Danh sách cụm

 Mã Cụm
Cụm 1 C1
Cụm 2 và cụm 3 C23
Cụm 4 và cụm 5 C45
Cụm 6 và cụm 7 C67

Cụm 8-1 và Cụm 8-2

C8

Giai đoạn 1: Đua top chiến lực

 • Thời gian: 0:00 ngày 18/01 - 21:00 ngày 23/01
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Top 20 Chúa Công có lực chiến cao nhất tại mỗi cụm (C1; C23; C45; C67; C8), sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn:
Top Phần Thưởng
1

Gói chọn võ thần đỏ*5  + Chiến Thú Linh*10 + Gói Chọn Mảnh Bộ Tinh Thần*60 + Đá Đột Phá Thần Binh*6000

2

Gói chọn võ thần đỏ*4 + Chiến Thú Linh*7 + Gói Chọn Mảnh Bộ Tinh Thần*45 + Đá Đột Phá Thần Binh*5000

3

Gói chọn võ thần đỏ*3 + Chiến Thú Linh*5 + Gói Chọn Mảnh Bộ Tinh Thần*30 + Đá Đột Phá Thần Binh*4000

4-5

Gói chọn võ thần đỏ*2 + Chiến Thú Linh*4 + Gói chọn mảnh bộ Liệt Nhật*45 + Đá Đột Phá Thần Binh*3000

6-7

Gói chọn võ thần đỏ*1 + Chiến Thú Linh*3 + Gói chọn mảnh bộ Liệt Nhật*30 + Đá Đột Phá Thần Binh*2000

8-10

Gói chọn mảnh Võ thần đỏ*60 + Chiến Thú Linh*2 + Gói chọn mảnh bộ Liệt Nhật*15 + Đá Đột Phá Thần Binh*1500

11-20

Gói chọn mảnh Võ thần đỏ*40 + Chiến Thú Linh*1 + Gói chọn bộ Thương Long*1 + Đá Đột Phá Thần Binh*1000

Lưu ý:

 • Điểm lực chiến của Chúa Công sẽ dựa vào điểm Lực Chiến trên trang landing, được cập nhật từ 10 - 15 phút/ 1 lần, Chúa Công có thể theo dõi tại đây. Mọi điểm lực chiến thu thập từ các nguồn khác, đều không được chấp nhận.
 • Trong thời gian sự kiện, Chúa Công không được đổi tên nhân vật, hoặc các tên nhân vật trùng nhau cần thay đổi. Nếu không BQT sẽ không thể phát quà tới Chúa Công, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.
 • Quà sẽ được gửi qua thư sau 72h, tính từ thời điểm BXH được công bố trên fanpage của game

 

Giai đoạn 2: Đua top tăng trưởng chiến lực

 • Thời gian:  21:01 ngày 23/01 - 21:00 ngày 28/01
 • Điều kiện tham gia: Nằm trong top 20 của giai đoạn 1
 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, BQT sẽ lấy ra 10 Chúa Công có sự tăng trưởng lực chiến cao nhất, trong 20 Chúa Công đứng top tại Giai Đoạn 1 để trao tặng những phần quà hấp dẫn:
Top Phần Thưởng
1

Danh hiệu Tuyệt Thế Võ Thần*1 (Vĩnh viễn) + Đá tăng sao trang bị cao*250 + Gói Chọn Mảnh Bộ Tinh Thần*60 + Đá tăng sao trang bị sơ*1000

2

Danh hiệu Bất Bại Chiến Thần*1 (Vĩnh viễn) + Đá tăng sao trang bị cao*200 + Gói Chọn Mảnh Bộ Tinh Thần*45 + Đá tăng sao trang bị sơ*750

3

Danh hiệu Thường Thắng Tướng Quân*1 (Vĩnh viễn) + Đá tăng sao trang bị cao*150 + Gói Chọn Mảnh Bộ Tinh Thần*30 + Đá tăng sao trang bị sơ*500

4-5

Danh hiệu Thập Đại Danh Tướng*1 (Vĩnh viễn) + Đá tăng sao trang bị cao*100 + Gói chọn mảnh bộ Liệt Nhật*45 + Đá tăng sao trang bị sơ*400

6-7

Danh hiệu Thập Đại Danh Tướng*1 (Vĩnh viễn) + Đá tăng sao trang bị cao*75 + Gói chọn mảnh bộ Liệt Nhật*30 + Đá tăng sao trang bị sơ*300

8-10

Danh hiệu Thập Đại Danh Tướng*1 (Vĩnh viễn) + Đá tăng sao trang bị cao*50 + Gói chọn mảnh bộ Liệt Nhật*15 + Đá tăng sao trang bị sơ*200

 


Đặc Biệt: Chúa Công đạt top 1 trong cả 2 giai đoạn Đua Top Lực Chiến và Đua Top Tăng Trưởng Lực Chiến sẽ nhận được danh hiệu: 
Hào Kiệt Kinh Đô  - Chỉ số: HP+5%; Thủ Vật+5%; Bạo Thương+3%; Thủ Phép+3%

Lưu ý:

 • Điểm lực chiến của user sẽ dựa vào điểm Lực Chiến trên trang landing, được cập nhật từ 10 - 15 phút/ 1 lần, user có thể theo dõi tại đây. Mọi điểm lực chiến thu thập từ các nguồn khác, đều không được chấp nhận. 
 • Trong thời gian sự kiện, User không được đổi tên nhân vật, hoặc các tên nhân vật trùng nhau cần thay đổi. Nếu không BQT sẽ không thể phát quà tới user, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.
 • Quà sẽ được gửi qua thư sau 72h, tính từ thời điểm BXH được công bố trên fanpage của game
 • Trong trường hợp Chúa Công đã có các danh hiệu cũ, có thể được quy đổi thành các nguyên liệu quý hiếm
Danh Hiệu Quà Đổi
Danh hiệu Tuyệt Thế Võ Thần*1 (Vĩnh viễn)

Đá Tẩy Luyện Thần Binh*250 + Binh Thư Linh*4 + Ngọc Tỷ*4

Danh hiệu Bất Bại Chiến Thần*1 (Vĩnh viễn)

Đá Tẩy Luyện Thần Binh*200 + Binh Thư Linh*3 + Ngọc Tỷ*3

Danh hiệu Thường Thắng Tướng Quân*1 (Vĩnh viễn)

Đá Tẩy Luyện Thần Binh*150 + Binh Thư Linh*2 + Ngọc Tỷ*2

Danh hiệu Thập Đại Danh Tướng*1 (Vĩnh viễn)

Đá Tẩy Luyện Thần Binh*100 + Binh Thư Linh*1 + Ngọc Tỷ*1

BQT Võ Thần Tam Quốc,

Trân trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ