Đua TOP Tài Phú Tháng 5

Đua TOP Tài Phú Tháng 5

15/05/2021

Đua TOP Tài Phú Tháng 5

Chúa Công thân mến,

BQT xin gửi tới Chúa Công thông tin sự kiện Đua Top Tài Phú tháng 5

  1. Thời gian: Từ 0:00 ngày 17.05 - 23:59 ngày 23.05
  2. Phạm vi: Sự kiện diễn ra theo từng cụm server (các cụm đã liên thông với nhau sẽ tính là 1 cụm)
  3. Nội dung: Top 20 Chúa Công có mức tích nạp cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ sở hữu các danh hiệu cực xịn cùng các vật phẩm hiếm: Trang bị đỏ Tinh Thần, Võ Thần đỏ, Gói Thiên Thạch...
Top Quà 1 Quà 2 Quà 3 Quà 4 Quà 5
1 Danh hiệu Ngạo Thế Quần Hùng Đá Tẩy Luyện Thần Binh*3000 Gói Chọn Mảnh Võ Thần Đỏ*320 Ngọc Tỷ*20 Đá Tinh Luyện Binh Pháp*400000
2 Danh hiệu Tuyệt Thế Vô Song Đá Tẩy Luyện Thần Binh*2500 Gói Chọn Mảnh Võ Thần Đỏ*240 Ngọc Tỷ*15 Đá Tinh Luyện Binh Pháp*350000
3 Danh hiệu Duy Ngã Độc Tôn Đá Tẩy Luyện Thần Binh*2000 Gói Chọn Mảnh Võ Thần Đỏ*160 Ngọc Tỷ*10 Đá Tinh Luyện Binh Pháp*300000
4-7 Danh hiệu Hào Kiệt Kinh Đô Đá Tẩy Luyện Thần Binh*1500 Gói Chọn Mảnh Võ Thần Đỏ*80 Ngọc Tỷ*8 Đá Tinh Luyện Binh Pháp*250000
8-10 Danh hiệu Hào Kiệt Kinh Đô Đá Tẩy Luyện Thần Binh*1000 Gói Chọn Mảnh Võ Thần Đỏ*60 Ngọc Tỷ*6 Đá Tinh Luyện Binh Pháp*200000
11-15 Gói Thần Bảo*5 Đá Tẩy Luyện Thần Binh*800 Gói Chọn Mảnh Võ Thần Đỏ*40 Ngọc Tỷ*4 Đá Tinh Luyện Binh Pháp*150000
16-20 Gói Thần Bảo*3 Đá Tẩy Luyện Thần Binh*600 Gói Chọn Mảnh Võ Thần Đỏ*40 Ngọc Tỷ*2 Đá Tinh Luyện Binh Pháp*100000

Ngoài ra, khi Chúa Công đạt các mốc tích nạp sau sẽ nhận thêm những danh hiệu khủng:

Điều Kiện Quà
Mốc 15000 KNB Bắc Ngụy Tể Tướng
Mốc 25000 KNB Bắc Ngụy Thái Sư
Mốc 50000 KNB Bắc Ngụy Minh Vương + Phú Quý Tề Thiên

Quà sẽ được tửi qua thư, sau 48h kết thúc sự kiện.

Lưu ý:

- Để lọt vào BXH Chúa Công cần đạt tích nạp ít nhất 5000KNB trở lên

- Nếu số lượng Chúa Công đạt điều kiện trên lớn hơn 20 người, BXH sẽ hiển thị top20 Chúa Công.

 

BQT Võ Thần Tam Quốc,

Trân Trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ