ƯU ĐÃI TUẦN - NHẬN NGÀN QUÀ THÍCH

ƯU ĐÃI TUẦN - NHẬN NGÀN QUÀ THÍCH

25/01/2021

 

ƯU ĐÃI TUẦN - NHẬN NGÀN QUÀ THÍCH

Chúa Công thân mến,

Tuần cuối tháng 1/2021, hãy cùng Chọi Nhi tham gia 1 sự kiện ưu đãi cực hấp dẫn nhé:

1. Nạp nhận Giftcode liên tục 7 ngày

- Thời gian: Từ 0:00 ngày 25/01 - 23:59 ngày 31/01
 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, user Tích Nạp đạt mốc sẽ nhận quà giftcode. Sự kiện không áp dụng với hình thức nạp in-app. Chúa Công hoàn thành mốc nạp mỗi ngày sẽ nhận giftcode vào ngày hôm sau. Sự kiện không áp dụng với hình thức nạp in-app
Hình thức trả thưởng: Giftcode. Chúa Công đạt điều kiện sẽ nhận giftcode trên playfun
 
Ngày Mốc Phần Thưởng

25.1

1500 KNB

Gói Thần Bảo*2 (Gói sử dụng chọn 1 trong các Vật phẩm: Gói Chọn Thần Binh Cam*10; Gói Chọn Binh Pháp Đỏ*10; Gói Chọn Tọa Kỵ Cam*10)


26.1
1500 KNB

Gói Tăng Sao*2 (Gói sử dụng chọn 1 trong các Vật phẩm: Đá Đột Phá Thần Binh*2500; Đá Tinh Luyện Binh Pháp*2500; Đan Tăng Sao Võ Thần*50; Đan Tăng Sao Pet*100)

27.1 1500 KNB

Gói Thần Bảo*1 (Gói sử dụng chọn 1 trong các Vật phẩm: Gói Chọn Thần Binh Cam*10; Gói Chọn Binh Pháp Đỏ*10; Gói Chọn Tọa Kỵ Cam*10) và Gói Thiên Thạch*1 (Gói sử dụng chọn 1 trong các Vật phẩm: Binh Thư Linh*1; Bảo Ấn Linh*1; Pháp Bảo Linh*2; Chiến Thú Linh*2)

28.1 1500 KNB

Gói Thiên Thạch*2 (Gói sử dụng chọn 1 trong các Vật phẩm: Binh Thư Linh*1; Bảo Ấn Linh*1; Pháp Bảo Linh*2; Chiến Thú Linh*2)

29.1 1500 KNB

Gói Thần Bảo*1 (Gói sử dụng chọn 1 trong các Vật phẩm: Gói Chọn Thần Binh Cam*10; Gói Chọn Binh Pháp Đỏ*10; Gói Chọn Tọa Kỵ Cam*10) và Gói Nguyên Liệu Siêu*1 (Gói sử dụng chọn 1 trong các Vật phẩm: EXP Võ Thần-Siêu*50; EXP Tọa Kỵ-Siêu*50; EXP Binh Pháp-Siêu*100; EXP Pet-Siêu*50; Đá Tinh Luyện Trang Bị-Siêu*150; EXP Bảo Vật-Siêu*100; Đan EXP Tướng-Siêu*75)

30.1 1500 KNB

Gói Tăng Sao*1 (Gói sử dụng chọn 1 trong các Vật phẩm: Đá Đột Phá Thần Binh*2500; Đá Tinh Luyện Binh Pháp*2500; Đan Tăng Sao Võ Thần*50; Đan Tăng Sao Pet*100) và Gói Kim Tiên*2 (Gói sử dụng nhận toàn bộ vật phẩm: Bạc*1000000; EXP Binh Pháp-Cao*10; EXP Tọa Kỵ-Cao*10 )

31.1 1500 KNB

Gói Thần Bảo*1 (Gói sử dụng chọn 1 trong các Vật phẩm: Gói Chọn Thần Binh Cam*10; Gói Chọn Binh Pháp Đỏ*10; Gói Chọn Tọa Kỵ Cam*10) và Gói Thời Trang*1 (Gói sử dụng nhận toàn bộ vật phẩm: Đá Cường Hóa Thời Trang-Sơ*1000; Đá Cường Hóa Thời Trang-Trung*250; Đá Cường Hóa Thời Trang-Cao*250)

 

 

 
Đặc biệt khi Chúa Công nạp đạt mốc liên tiếp hoàn thành điều kiện hoặc tổng tích nạp trong thời gian sự kiện đạt yêu cầu, sẽ nhận được thêm quà tặng được trả thưởng qua thư ingame, các Chúa Công thuộc các máy chủ khác nhau sẽ nhận nội dung quà khác nhau:
 
 

Điều kiện

Quà 1

Quà 2

Tích Nạp 3 ngày đầu (25,26,27) đạt 5000 KNB

Danh hiệu Mèo Thần Tài*1
Từ S93 - S112

Gói Kỵ Trang Cam 3*1
Từ S1 - S92
Tích Nạp 4 ngày sau (28,29,30,31) đạt 5000 KNB Hộp thời trang mùa 2 (Hộp chứa các thời trang: Liệt Diệm Vu Sư, Học Viện Võ Thần, Mùa Đông Kỳ Diệu) Từ S72 - S112 Gói Chọn Bộ Liệt Nhật*1
Từ S1 - S71

Tích Nạp 7 ngày đạt 10500

Gói Chọn Bộ Liệt Nhật*2

 

Lưu ý: Quà thêm sẽ trả sau 48h kết thúc sự kiện qua hình thức thư in-game. Chúa Công muốn thay đổi giữa quà 1 và quà 2 có thể liên hệ với CSKH hoặc fanpage để được hỗ trợ.

 
 
 
 

BQT Võ Thần Tam Quốc

Trân trọng

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ