Đua TOP Tài Phú Tháng 7

Đua TOP Tài Phú Tháng 7

17/07/2021

Đua TOP Tài Phú Tháng 7

Chúa Công thân mến,

BQT xin gửi tới Chúa Công thông tin sự kiện Đua Top Tài Phú tháng 7

  1. Thời gian:  0:00 19/07 - 23:59 25/07
  2. Phạm vi: Sự kiện diễn ra theo từng cụm server (các cụm đã liên thông với nhau sẽ tính là 1 cụm)
  3. Nội dung: Top 20 Chúa Công có mức tích nạp cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ sở hữu các danh hiệu cực xịn cùng các vật phẩm hiếm: Danh Hiệu Ẩn Thế Đại Thương Gia, Gói chọn binh pháp đỏ,...

 

Top Quà 1 Quà 2 Quà 3 Quà 4 Quà 5
1 Danh Hiệu Ẩn Thế Đại Thương Gia*1 Gói chọn mảnh bộ tinh thần*180 Gói thần bảo*20 Gói chọn binh pháp đỏ*50 Đá đột phá thần binh*100000
2 Gói chọn mảnh bộ tinh thần*120 Gói thần bảo*15 Gói chọn binh pháp đỏ*40 Đá Tinh luyện  binh pháp*50000 Đá đột phá thần binh*50000
3 Gói chọn mảnh bộ tinh thần*90 Gói thần bảo*10 Gói chọn binh pháp đỏ*30 Đá Tinh luyện  binh pháp*40000 Đá đột phá thần binh*40000
4-7 Gói chọn mảnh bộị tinh thần*60 Gói thần bảo*8 Gói chọn binh pháp đỏ*20 Đá Tinh luyện  binh pháp*30000 Đá đột phá thần binh*30000
8-10 Gói chọn mảnh bộ tinh thần*60 Gói thần bảo*6 Gói chọn binh pháp đỏ*15 Đá Tinh luyện  binh pháp*20000 Đá đột phá thần binh*20000
11-15 Gói chọn mảnh bộ tinh thần*30 Gói thần bảo*4 Gói chọn binh pháp đỏ*10 Đá Tinh luyện  binh pháp*15000 Đá đột phá thần binh*15000
16-20 Gói chọn mảnh bộ tinh thần*30 Gói thần bảo*3 Gói chọn binh pháp đỏ*10 Đá Tinh luyện  binh pháp*10000 Đá đột phá thần binh*10000

Quà sẽ được trao khi kết thúc sự kiện, người chơi nhận trực tiếp trong game

Ngoài ra khi người chơi tích nạp đủ mốc trong thời gian sẽ nhận thêm quà mốc cao nhất. Chi tiết như sau

 

Mốc

Quà 
10000KNB Đông Ngô Thái Úy
25000KNB Đông Ngô Đô Đốc;Đông Ngô Thái Úy

50000KNB

Đông Ngô Hoàng Đế;Đông Ngô Đô Đốc;Đông Ngô Thái Úy

Quà sẽ được tửi qua thư, sau 48h kết thúc sự kiện.

Lưu ý:

- Để lọt vào BXH Chúa Công cần đạt tích nạp ít nhất 5000KNB trở lên

- Nếu số lượng Chúa Công đạt điều kiện trên lớn hơn 20 người, BXH sẽ hiển thị top20 Chúa Công.

 

BQT Võ Thần Tam Quốc,

Trân Trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ