Thay Đổi Ưu Đãi Các Gói Bán

Thay Đổi Ưu Đãi Các Gói Bán

29/01/2021

Thay Đổi Ưu Đãi Các Gói Bán

Để tạo thêm ưu đãi tới chư vị Chúa Công và đen đến trải nghiệm thú vị hơn, BQT Võ Thần Tam Quốc xin thông báo về điều chỉnh nội dung các gói Tuần và gói Tháng sắp tới:

Nội dung Các Gói Vật Phẩm:

Lưu ý:

- Không còn các gói bán hàng ngày.

- Gói Trợ chiến tuần mỗi tuần và tháng được mua tối đa một lần. Gói không tính vào các sự kiện nạp khác cũng như điểm Vip

- Điều chỉnh có hiệu lực từ 0h ngày 01.02

BQT Võ Thần Tam Quốc,

Trân trọng!

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ